Vooraankondiging: NWA Thuis in verschillende woonvormen

In het komende najaar van 2023 wordt verwacht dat de subsidieoproep “NWA Thuis in diverse woonvormen” wordt gelanceerd. Deze subsidieoproep richt zich op het vergaren van kennis over diverse woonvormen die huisvesting, begeleiding en ondersteuning bieden aan (voormalig) dakloze personen en mensen met psychische kwetsbaarheden.

Volgens cijfers van het CBS is het aantal dakloze personen in Nederland tussen 2009 en 2018 verdubbeld. Voor het bevorderen van herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst lijkt een eigen thuis de beste basis. Door deze benadering gericht op het voorkomen van nieuwe dakloosheid, kunnen op de korte en lange termijn kosten worden bespaard op gebieden zoals opvang, sociale uitkeringen, zorginstellingen, politie en justitie. Naast daklozen hebben mensen met psychische kwetsbaarheden behoefte aan passende woonplekken met begeleiding, wat hen in staat stelt om actiever deel te nemen aan de samenleving.

Doel van de subsidieoproep

Het hoofddoel van de subsidieoproep is het vergaren van kennis over beschikbare woonvormen die gericht zijn op huisvesting, begeleiding en ondersteuning van (voormalig) dakloze personen en mensen met psychische kwetsbaarheden. De focus ligt op vragen zoals: Welke woonvormen zijn er beschikbaar? Hoe kunnen deze woonvormen effectief worden ingezet? Voor welke doelgroepen zijn deze woonvormen geschikt? Hoe kan een soepele overgang naar de wijk worden gewaarborgd? De opgedane kennis en inzichten zullen vervolgens worden vertaald naar handelingsperspectieven voor de praktijk en het beleid (inclusief gemeentelijk beleid), zodat zij in staat zijn om verschillende woonvormen op passende wijze in te zetten en te ondersteunen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Zowel kennisinstellingen als maatschappelijke organisaties kunnen gezamenlijk wetenschappelijk en praktijkgericht subsidieaanvragen indienen. Er is een totaalbedrag van maximaal €2.853.000 beschikbaar voor aanvragen, met een maximale looptijd van 36 maanden. In deze subsidieronde wordt naar verwachting slechts één subsidieaanvraag toegekend.

NWA-programma “Thuis in diverse woonvormen”

Deze subsidieoproep maakt deel uit van het NWA-programma “Thuis in diverse woonvormen”. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voeren NWO en ZonMw het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met behulp van kennis een positieve en structurele bijdrage te leveren aan de samenleving van morgen. Dit wordt bereikt door bruggen te bouwen en gezamenlijk wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te realiseren, en dit omvat onder andere thematische programmering in samenwerking met overheidsinstanties.

Meer informatie

Bij de openstelling van de subsidieoproep volgt meer informatie over de voorwaarden en deadlines. Er staat ook een informatiebijeenkomst gepland waarover later meer informatie volgt.

Bron: ZoMW

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een reactie

Recente artikelen