AGU

De Kamer Physician Assistant levert een actieve bijdrage aan de introductie van het nieuwe beroep Physician Assistant (PA) in de Nederlandse gezondheidszorg. De PA zal in de eerste- en tweedelijnszorg taken van artsen overnemen. Verwacht wordt dat de introductie van de PA zal leiden tot meer kwaliteit en continuïteit in de gezondheidszorg en tot een verhoging van arbeidsproductiviteit en efficiency. De Kamer biedt een professionele master Physician Assistant voor hbo'ers in de gezondheidszorg met twee jaar ervaring in de directe patiëntenzorg. De duale master van 2,5 jaar stelt de hbo-professional in staat zich verder te ontwikkelen in het medisch domein en biedt daarmee een interessant carrièreperspectief. De Kamer volgt actief de inzet van PA’s in de praktijk. En als een van de initiatiefnemers van het Platform NP-PA, levert ze een bijdrage aan een helder onderscheid tussen de nurse practitioner en de physician assistant.