chemische- biologische- radiologische- nucleaire (CBRN) beveiliging. besmettelijke ziekte