Niet gecategoriseerd

Zorgen over niveau geriatrie verpleegkundigen

VVVG: ‘Klinische expertise noodzakelijk in verpleeghuiszorg’ De Vereniging Verpleegkundigen Vakgebied Geriatrie (VVVG) vraagt zich af of pas afgestudeerde bachelor verpleegkundigen geriatrie voldoende klinische expertise hebben om goed te functioneren in het verpleeghuis. De beroepsvereniging reageert hiermee op de recente berichten over de nieuwe opleiding Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie.

Te weinig expertise
Vijf hogescholen gaan via leerafdelingen experimenteren met een uitstroomprofiel voor verpleegkundigen gespecialiseerd in gerontologie en geriatrie. De nieuwe opleidingsvariant, een initiatief van Arcares en de HBO-Raad, komt tegemoet aan de grote vraag naar hoogopgeleide verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen. VVVG-voorzitter Tineke van der Kruk is echter bezorgd dat de nieuwe geriatrieverpleegkundigen te weinig klinische expertise bezitten voor de complexe verpleeghuiszorg.

Achter de feiten
Van der Kruk is van menig dat aanvullende opleiding en coaching van de hbo-v’ers noodzakelijk is. Bovendien hebben Arcares en de HBO-Raad de beroepsvereniging niet betrokken bij de ontwikkeling van het uitstroomprofiel voor de Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie. Pas toen het uitstroomprofiel in concept klaar was, kon de vereniging reageren. “Lastig”, vindt Van der Kruk. “Daardoor lopen wij achter de feiten aan.”

Beroepsdeelprofiel
Vorig jaar heeft de VVVG (in samenwerking met de AVVV) een beroepsdeelprofiel ontwikkeld voor de geriatrieverpleegkundige. Dit beroepsdeelprofiel bestrijkt een breder werkterrein dan het uitstroomprofiel van de nieuwe hbo-opleiding. Dit omdat er steeds meer verpleegkundige kennis nodig is in de ouderenzorg. Van der Kruk had daarom graag gezien dat dit beroepsdeelprofiel als uitgangspunt had gediend.

Negatieve invloed
Ziekenverzorgenden zijn vaak de hoogst gekwalificeerde zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen, terwijl verpleeghuisartsen steeds vaker op verschillende locaties werken. Dit beïnvloedt de kwaliteit van zorg negatief. Volgens de VVVG is het daarom hoog tijd voor taakherschikking tussen verpleeghuisarts en hbo-v-verpleegkundigen in het verpleeghuis, maar wel met extra opleiding naast het hbo-v-diploma.

Bron: AVVV / VVVG