Medicine 2.0

2
248

Steeds vaker valt het woord Medicine 2.0. Nieuwe initiatieven zoals het kijken naar je baby in het ziekenhuis via je mobiele telefoon, een directe verbinding van het ziekenhuisbed naar huis, nieuwe diensten van google: scrapbook, zorgoplossingen via de televisie thuis springen uit de grond, maar wat houdt dat nu precies in?

Web 2.0 is een verzamelterm voor (gratis) diensten via internet. Er hoeft niets naar uw computer gedownload te worden. In Web 2.0 creëren de gebruikers de inhoud. Een bekend voorbeeld hiervan is Wikipedia. Medicine 2.0 zijn toepassingen die speciaal op de zorg zijn gericht. De bovenstaande lijst is daar een goed voorbeeld van.

Martijn Hulst, Vesselin Dimov van Clinical Cases and Images (powerpoint) en ik hebben presentaties over Web (Medicine 2.0) gegeven.

2 REACTIES

Comments are closed.