Zorgverzekeraars versus ziekenhuizen

Het onderhandelen van ziekenhuizen met zorgverzekeraars omtrent het B-segment (vrij onderhandelbare DBC’s) gaat niet alle ziekenhuizen goed af. Ziekenhuizen verzamelen dagelijks een veelheid aan gegevens. Alleen wanneer deze gegevens nodig zijn, blijkt het moeilijk om deze uit het systeem te halen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Om een juiste verhouding vast te stellen tussen prijs, volume en kwaliteit voor producten in het B-segment is het noodzakelijk dat daar een kostprijs voor wordt berekend of dat er bekend is welke verrichtingen, verpleegdagen en materiaal er gebruikt wordt. Daarbij moet de prijs (want daar draait het uiteindelijk om) marktconform zijn. Dit betekent dus dat deze te vergelijken zijn met prijzen van ziekenhuizen met dezelfde zorgzwaarte. Tenslotte dienen ziekenhuizen op de hoogte te zijn van het standpunt van de zorgverzekeraar: Wat zijn hun speerpunten, hoe staat het met de concurrentie onder de verzekeraars, wat vinden zij belangrijk en waar zit ruimte om te onderhandelen.

Resultaat hiervan is vaak een zorgverzekeraar die alle feiten goed op een rij heeft staan tegenover een ziekenhuis waarbij de opvoering van feiten rammelt. Ziekenhuizen hebben hierdoor een zwakkere positie dan de zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraar heeft daardoor meer macht gekregen en kan zodoende de overhand krijgen tijdens de onderhandelingen. Het blijkt dus belangrijk voor ziekenhuizen hun zaken goed op orde te krijgen voor evenwichtige onderhandelingen.


medi-tas

Ik ben Natasja Reebergen en ben marketeer in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Daarnaast heb ik sinds november 2007 een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in management, consultancy en marketing van Zorg: Medi-tas. Ik ben jaren terug begonnen als zorgverlener. Eerst in de apotheek welke gevolgd werd door de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Tijdens mijn werk op de OK ben ik de opleiding Beleid, Management Gezondheidszorg (BMG) gaan doen aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, alwaar ik in juni 2007 ben afgestudeerd. Mijn afstudeerthema behelsde strategische zorgmarketing. Dit is een van de nieuwe disciplines in de zorgverlenermarkt geworden door de marktwerking. Marketing van zorg is een aparte en nieuwe discipline. Zowel binnen de gezondheidszorg àls binnen de marketing- en reclamewereld. Door deze twee facetten te combineren, waarbij bedrijfskundige marketingprincipes worden aangepast aan de context van de gezondheidszorg én binnen de kaders die de overheid opstelt, krijgt marketing van zorg gestalte en zodoende is dit mijn specialisatie geworden.

Recente artikelen