Commissie Duurzaam Inkopen zoekt enthousiaste leden!

Array

Na het geslaagde congres met als thema "Duurzaam Inkopen in de zorg" gaat de werkgroep Duurzaam Inkopen zamen met Milieu Plaform Zorgsector aan de slag. Met het aldaar getekende convenant als basis.
Als werkgroep duurzaam inkopen zoeken wij vanuit onze NVILG-collega's enthousiaste leden die een actieve bijdrage willen leveren aan de doelstellingen zoals deze in het convenant zijn opgenomen. De insteek van de huidige werkgroepleden is om in een 3 tot maximaal 5 bijeenkomsten deze punten op te pakken en uit te werken.

We zullen daarbij toenadering zoeken tot de Nevi, het FMG en VROM om ons daarbij te ondersteunen.

Ben zeer benieuwd naar uw reacties!

Met collegiale groet,

Wil van Loon van de Laar, bestuurslid externe betrekkingen NVILG
Manager Inkoop & Logistiek
Vitalis WoonZorg Groep
T: 040 – 293 35 00
F: 040 – 293 35 04
E: [email protected]
W: www.vitalisgroep.nl
Postadres: Postbus 4100, 5604 EC Eindhoven
Bezoekadres: Herman Gorterlaan 300, 5644 SR Eindhoven
Niet bereikbaar: maandag

Bron: Wil van Loon van de Laar

Recente artikelen