Open brief aan de voorzitter AVVV

Bij de zorginstellingen en ook bij de thuiszorg ziet men twee partijen.
Aan de ene kant de Werkgever [directie en managers]en de Overheid.
Aan de andere kant de Cliënten [zorgvragers en familie] en het Personeel.
De Werkgever en de Overheid houden zich bezig met INDIRECTE KWALITEIT.
De Cliënten en het Personeel houden zich bezig met DIRECTE KWALITEIT.
Indirecte kwaliteit is al datgene wat er om de Cliënt word georganiseerd, dat kan zijn keurmerken, zorgdossiers, medicijnlijsten, naamsveranderingen van zorginstellingen, fusies, de aankleding van gebouw en personeel et cetera.
De directe kwaliteit is wat een zorgverlener aan de zorgvrager aan zorg verleent. [zorg van mens tot mens]
Het mag duidelijk zijn dat deze twee vormen van kwaliteit veel onduidelijkheid veroorzaakt.
Ook mag het duidelijk zijn dat de ene kwaliteit ten koste gaat van de andere.
Voorts kijken de inspectiediensten alleen maar naar de indirecte kwaliteit.
Op de werkvloer is het duidelijk, de mensen willen directe kwaliteit en die krijgen zij niet.
De overheid hamert op de indirecte kwaliteit en die word door de werkgevers bekostigd uit de directe kwaliteit.
Dit houd in dat steeds meer werk op de werkvloer door minder mensen gedaan moet worden en men krijgt ook minder tijd voor het uitvoering van de zorg.
Dit alles gaat ten kosten van de persoonlijke verzorging, een groot probleem dat wij in het programma van ZEMBLA “wie verschoont mijn moeder” latent zien worden.
Ik verzeker u dat dit probleem bij alle verzorgingshuizen en thuiszorg instellingen in Nederland speelt.

Inherent bij dit verhaal is de invoering van de WMO, waarbij de Overheid de uitgang van de zorg met betrekking op personeelswerving wagenwijd heeft opengezet en de ingang voor het werven van personeel heeft dicht gegooid. Zag men voorheen 20 man personeel op de werkvloer en 2 managers rondlopen. Tegenwoordig ziet men 2 personeelsleden op de werkvloer en 20 managers rondlopen.
Al deze managers, directieleden, maar ook de overheid en het overheidspersoneel houden zich vooral bezig met het beschermen van hun eigen portemonnee.
Zij zullen elkaar niet afvallen, vriendjes politiek en pikorde.
Doordat de structuren bij de zorginstelling en thuiszorg onzichtbaar worden gehouden, kunnen de praktijken zoals in de uitzending van Zembla getoond zijn nog heel lang doorgang blijven vinden.
Ook het ter discussie stellen of een klacht indienen omtrent de directe zorg is onbegonnen werk.
Ik heb deze misstanden op eigen initiatief bij de overheid aangegeven.
Daags daarna werd ik bij mijn werkgever ter verantwoording geroepen.
Er werd mij gezegd dat ik mijn mond moest houden anders kon onze organisatie weleens uit het consortium [gemeente en zorginstellingen] gestoten worden.
Met andere woorden ik werd door de overheid monddood gemaakt in een DEMOCRATIE ????.
Werkgevers en overheid steken hun kop in het zand en overtuigend bewijs materiaal word zomaar van tafel geveegd, omdat het niet in de indirecte kwaliteit past.
Vroeger noemde men dit struisvogel politiek, maar dat is allang een gepasseerd station.
Tegenwoordig met het monddood maken van personeel kan men beter spreken over de ECONOMISCHE DICTATUUR, maar over dat onderwerp houdt tegenwoordig iedereen zijn mond…..
Over de directe zorg kan ik duidelijk zijn, de mensen op de werkvloer werken zich kapot en door de zwaarte van het beroep lopen zij het risico om voortijdig opgebrand te zijn.
Dan krijgen zij voor hun verdiensten en enkeltje richting armoede. [bijstand]
Voor de cliënten is het scenario even somber.
Zij zullen door gebrek aan verzorging, steeds meer lichamelijke aandoeningen krijgen. [b.v. decubitus]
Dit drijft de prijs per zorgvrager alleen maar omhoog, alleen worden dit soort aandoeningen veroorzaakt door een gebrek aan verzorging weer uit een ander potje betaald. [de versnippering]
Het zal dus de zorginstelling om het even wat wezen, want zij hoeven dat toch niet te betalen.
Zo ziet u dat de zorg in het algemeen in de tang word gehouden door een ondemocratische overheid en door ondoorzichtbare werkgevers die hun eigen toezeggingen en beloften omtrent de [directe]kwaliteit binnen de zorg niet kunnen waarmaken.

Nu is het gemakkelijk om kritiek te leveren, maar kom dan ook met een oplossing.
En deze wil ik u bieden en tegelijkertijd wil ik met mijn visie de discussie over de kwaliteit binnen de zorg aanwakkeren.

Mijn visie is de gesponsorde zorg.

Hierbij koop een bedrijf zorgtijd in bij een zorginstelling of een thuiszorg organisatie.
Deze bedrijven kunnen komen uit de farmaceutische industrie, bedrijven met hulpmiddelen en tal van andere bedrijven die zich met deze doelgroepen bezighouden.
De tijd die een bedrijf bij een zorginstelling en thuiszorg inkoopt word naar de cliënt doorberekend.
Hierdoor word er meer tijd aan de cliënt geleverd en verbeterd de kwaliteit.
Een deel van de tijd die ingekocht is moet besteed worden aan kwaliteit, het ander deel is voor promotie.
De zorgverlener kan die cliënt kennis laten maken met het product van dat bedrijf.
Er bestaat bij deze doelgroepen een gerichte behoefte aan producten die wellicht een positieve rol in hun anamnese of sociale leven kunnen spelen.
Menig huisarts heeft met deze behoefte van de cliënten te maken en wellicht zorgt mijn visie hier ook wel voor een gunstige koers verandering.[minder huisartsbezoek?]
De zorgverlener kan de zorgvrager van info voorzien en die info wordt door desbetreffende bedrijf/product geleverd.
De zorgverleners krijgen een extra financiële bonus voor de promotie.
Alle producten moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving en het mogen geen medicijnen zijn.
De Overheid kijkt mee welke bedrijven sponsoren en de zorginstellingen en thuiszorg behouden de vrijheid van keuze.
Ook kunnen grote bedrijven [verzekeraars] samen met de zorginstellingen en thuiszorg overgaan op reclame op de werkkleding.
De zorginstellingen kunnen zich op deze manier financieel staande houden en zijn minder afhankelijk van de Overheid.
Bedrijven steunen een goed doel, want de kwaliteit voor menige oudere zal door sponsoring toenemen.
Ook is het voor bedrijven belangrijk dat zij zich voor dit soort doelgroepen profileren.
Deze doelgroepen worden ook een steeds grotere markt, dus ook interessanter voor het bedrijfsleven als afzetmarkt.
Ook kan deze benadering een positieve bijdrage leveren tegen vereenzaming, de zorgvrager heeft iets om naar uit te kijken.
De vraag is alleen of de Overheid voorziet in een regelgeving die deze marktwerking toestaat?

Alle partijen hebben baat bij gesponsorde zorg van cliënt tot aan de Overheid, van de maatschappelijke instellingen tot het bedrijfsleven.

Ik hoop dat er over dit onderwerp een gezonde discussie gevoerd kan worden en dat het tegelijkertijd mogelijkheden schept voor meer creatieve benaderingen om de kwaliteit binnen de zorg te vergroten.

Met vriendelijke groet,

Daniël van Dijk

Mail: danvan.dijk (@) wanadoo.nl
http://www.myspace.com/bandafterson
http://afterson.hyves.nl/
http://www.afterson.eu

2 thoughts on "Open brief aan de voorzitter AVVV"

  1. Medicalfacts Redactie

    Goed stuk, we lezen graag nog eens wat van je in de toekomst en ik hoop ook dat jou stuk de aanzet is tot een brede discussie omtrent dit onderwerp op Medicalfacts.nl

  2. Leon Vincken

    Een terechte analyse van hetgeen er gaande is in de zorgsector en dan vooral de ouderenzorg en thuiszorg. De marktwerking is tot dogma verheven en concurrentie en efficiëntie is het enige dat nog lijkt te tellen. De benadering van indirecte en directe kwaliteit sluit aan bij onze zienswijze waarbij ik al jaren pleitbezorger ben om de rol van de werknemer in het zorgdebat te vergroten. Er wordt alleen gekeken naar cliënt, verzekeraar en aanbieder met een overheid die een systeem in stand probeert te houden. Maar waar is de werknemers-cliënten relatie? Waar is de werknemer in het debat, wie luistert nog naar wat echte bezieling in de zorg vraagt. Wie luistert nog naar wat de professional echt nodig heeft om zorg van niveau te verlenen. Zorg die aansluit bij de behoeften en noden van cliënten. Over de oplossing: werken met sponsoring, wil ik nog eens mijn gedachten laten gaan.
    In ieder geval chapeau dat je zo durft op te staan en tegen de stroom in gaat, jammer dat jouw werkgever dit anders ziet. Ik hoop dat je meer collega’s achter je vind. In ieder geval zul je mij daar als landelijk bestuurder van vakbond CNV Publieke Zaak, dé werknemersvertegenwoordiger in de ouderenzorg en thuiszorg, zeker vinden. Meer informatie hierover vind je op http://www.jouwvakond.nl.

Comments are closed.

Recente artikelen