Nederlanders positief over de gezondheidszorg

0
161

Negentig procent van de patiënten is tevreden over de huisarts en de specialist. Het vertrouwen in het zorgsysteem is lager dan het vertrouwen in de zorg zelf. Dit staat in de tweede Zorgbalans, de nationale monitor van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg van het RIVM. 

Zes van de tien mensen heeft er alle vertrouwen in dat als ze ernstig ziek worden, er uitstekende en veilige zorg wordt verleend. Slechts 5% heeft hier weinig of geen vertrouwen in. Het consumentenvertrouwen verschilt sterk tussen de verschillende sectoren. Het laagst blijkt het vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg, de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen.

De Zorgbalans werd vanmiddag aangeboden aan minister Klink. “Wat ik goed vind, is dat de balans gebaseerd is op een set aan prestatie-indicatoren. Dat geeft helderheid. Op een aantal gesignaleerde knelpunten is al actie ondernomen. Dat geeft aan dat we hard aan de slag zijn. De kwaliteit in de zorg wordt bijvoorbeeld inzichtelijker gemaakt door de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor 80 aandoeningen.” Een belangrijk punt van aandacht voor de minister is ook de beschikbaarheid van voldoende personeel.

De Zorgbalans schetst aan de hand van ongeveer honderd indicatoren een beeld van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt de Zorgbalans uit in opdracht van VWS.

Aanbieding Zorgbalans 2008