Vraag naar vrijwillige zorg neemt toe

Omdat er nu al meer hulpvragers zijn dan vrijwilligers gaat op 26 mei de nieuwe landelijke campagne Schitterende mensen van start. Hiermee worden mensen van alle leeftijden opgeroepen om vrijwilliger te worden en zo een glansrol te spelen in het leven van iemand die door een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd wat hulp nodig heeft om te kunnen schitteren. Mezzo doet hiermee iets aan de wachtlijsten, die blijven bestaan bij de organisaties voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Vriendendiensten die bij Mezzo zijn aangesloten.

Uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van maart 2008 blijkt dat de vraag naar vrijwilligers de komende jaren zal toenemen. Dit komt vooral door de beperkte populariteit van het vrijwilligerswerk in de zorg, het langer doorwerken op hoge leeftijd en de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen.

Iets anders beleven
Vrijwillig zorgen voor elkaar verruimt en verrijkt ieders wereld. Wanneer thuiswonende zorgvragers en vrijwilligers een uurtje per week samen optrekken ontstaat er iets moois. De zorgvrager kan zijn verhaal kwijt, kan praktische hulp vragen en komt uit zijn isolement. De vrijwilliger is zinvol bezig met een ander, geeft de vaste verzorger (partner, ouder of kind) tijd voor zichzelf, doet nieuwe sociale contacten op of ontplooit nieuwe talenten.

Vervul een glansrol in eigen en andermans leven

Vrijwilligerswerk is van en voor alle leeftijden. Natuurlijk is het leven geen film, maar iedereen kan een glansrol vervullen. Iedereen kan beslissen om vrijwilliger te worden. De situaties waarin vrijwilligers en hulpvragers met elkaar optrekken lopen sterk uiteen: vaak is het vergelijkbaar met een feelgood-movie, soms is het een avontuur en af en toe is het dramatisch ontroerend. Er worden bijvoorbeeld vrijwilligers gezocht om: af en toe met Roel (36, MS) naar het ziekenhuis te rijden en samen na te praten over de diagnose, eens per week te zwemmen met Bram (6, Syndroom van Down) die kan watertrappelen als de beste, of regelmatig te buurten bij Marjolein (24) vol binnenpret, maar bang om naar buiten te gaan.
Campagne
De campagne bestaat uit radiocommercials en advertenties die verwijzen naar de website www.schitterendemensenl.nl met digitale 'vrijwilligersvacatures' in heel Nederland en ook de adressen van de circa 100 organisatie voor intensieve vrijwilligerszorg (Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Vriendendiensten)

De campagne is een initiatief van Mezzo en wordt mede mogelijk gemaakt door VWS en het Revalidatiefonds.

Recente artikelen