Bussemaker gaat 800 miljoen bezuinigen op de AWBZ

0
179

Staatssecretaris Bussemaker wil 800 miljoen euro minder uitgeven aan de AWBZ-hulp. Het kabinet buigt zich vrijdag over haar voorstel voor een pakket maatregelen, bevestigden woensdag ingewijden een bericht van RTL Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om het schrappen van huiswerkbegeleiding voor kinderen met ADHD.

Bussemaker trok al eerder aan de bel over de oplopende AWBZ-kosten. Die groei moeten we dempen, aldus de bronnen. De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht in april advies uit, ook voor structurele maatregelen. Die komen vrijdag eveneens aan bod. Zo zinspeelde Bussemaker onlangs op een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle AWBZ-hulp. Nu geldt voor een deel van de hulp, zoals de verpleging en de verzorging, een eigen bijdrage.

Voor deze kabinetsperiode is 2,5 miljard euro uitgetrokken om de stijgende AWBZ-kosten, bestemd voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten, op te vangen. Jaarlijks bedragen de uitgaven rond 20 miljard.