Stichting Pandora vindt afschaffing vergoeding slaapmiddelen onverstandig

0
199

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil dat slaapmiddelen per 1 januari 2009 niet meer worden vergoed. Stichting Pandora vindt dit een onverstandig besluit. “De kern van het probleem wordt hiermee niet aangepakt.”

“Het is bekend dat slaapmiddelen verslavend zijn en dat ze doorgaans maximaal zes weken achtereen gebruikt moeten worden”, vertelt Froukje Bos, beleidsmedewerker bij Stichting Pandora. “Toch zijn er mensen die deze benzodiazepinen jaren achtereen gebruiken en niet worden begeleid om af te bouwen. Dit probleem wordt niet opgelost door te stoppen met het vergoeden van de middelen.” Strenger voorschrijfgedrag, dat zich beperkt tot de verantwoorde periode en relevante indicaties, en goede voorlichting aan de patiënt, zou een betere oplossing zijn volgens de stichting.

“Voor korte tijd kunnen benzodiazepinen voor de patiënt belangrijke verlichting bieden”, vervolgt Bos. “Dat de arts het middel vervolgens regelmatig ten onrechte maanden of jaren blijft voorschrijven en de patiënt erom blijft vragen, kan ook worden opgelost door de middelen niet langer dan een maand of zes weken te vergoeden, tenzij er in een enkel geval sprake is van een indicatie voor chronisch gebruik. Meteen helemaal niet meer vergoeden is niet proportioneel en legt de volledige verantwoordelijkheid bij de patiënt, zowel financieel als qua zorg.”

Alleen uitzonderlijke gevallen, zoals patiënten met epilepsie of met een meervoudige psychiatrische problematiek, komen in de toekomst nog voor vergoeding in aanmerking. Kortdurend medisch noodzakelijk gebruik zal voor eigen rekening van de patiënt komen. “Er zijn veel patiënten die baat hebben bij incidenteel gebruik van de middelen”, aldus Bos. “Om paniek en angst te onderdrukken bijvoorbeeld, of om aan de noodzakelijke slaap te komen tijdens moeilijke perioden. Ook kunnen slaapmiddelen een goede ondersteuning bieden bij het afbouwen van antidepressiva.”

De minister verwacht ruim honderd miljoen euro te besparen met het plan. Ook apothekersorganisatie KNMP sprak zich afgelopen maand al negatief uit over het besluit in tijdschrift Psy. “Het levert geen besparingen op, want artsen zullen dure antidepressiva voorschrijven die wel worden vergoed”, waarschuwt de organisatie. Stichting Pandora wijst er daarnaast op dat mensen met psychische of psychiatrische problemen vaak financieel beperkte middelen hebben. “Voor hen is de 12 tot 16 euro die de middelen per maand kosten veel.”

Stichting Pandora bepleit gepast medicijngebruik. De stichting vindt dat bij het streven naar snel resultaat, de complexiteit van de oorzaak en het herstel van psychische en psychiatrische problemen vaak wordt onderschat. Het gebruik van medicatie moet samengaan met een goede behandeling, vindt de stichting. “Veelal wordt te eenzijdig en te onvoorwaardelijk vertrouwd op de mogelijkheden van medicijnen.”