Concept-richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens

0
242

Altijd een actueel medicatie-overzicht

Op initiatief van IGZ en VWS ontwikkelden in 2005-2007 19 partijen de Concept Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens. Deze richtlijn heeft als doel het aantal fouten dat ontstaat bij de overdracht van medicatiegegevens te verkleinen. De patient mag verwachten dat zorgverleners de overdracht van medicatie-gegevens goed hebben geregeld. De concept richtlijn is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door professionals wordt toegediend. De conceptrichtlijn is ingebed in alle veiligheidsprogramma’s die door de betrokken 1e en 2e lijnspartijen zijn opgesteld. De implementatie is afgestemd met de ontwikkeling van het EMD plus-traject. In 2011 zal de concept richtlijn een definitieve status krijgen. Het NHG heeft onder enkele voorbehouden met dit document ingestemd.

Bron: NHG