Gardasil: Wel of niet vaccineren?

6
740

De afgelopen tijd komen hier op de redactie steeds vaker vragen over Gardasil. Die vragen kunnen wij niet beantwoorden. Maar waar we wel een overzicht voor kunnen maken wat tot discussie zal leiden vanwege de vragen van ongeruste moeders maar ook van artsen die twijfelen wat te doen: Wel of niet vaccineren.

Welke risico’s zien we mogelijk over het hoofd? Kortom, er is op z’n minst twijfel en bij menigeen is er zelfs een “niet pluis”gevoel. Daarom hebben besloten om een aantal feiten op een rij te zetten.


Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd dat hij HPV-vaccinatie wil opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder de conditie van doelmatigheid. De minister is voornemens om HPV-vaccinatie op te nemen in het RVP voor alle 12-jarige meisjes, startend in september 2009. Daarnaast wil hij een inhaalvaccinatieprogramma uit voeren voor meisjes van 13 tot en met 16 jaar, startend in de eerste helft van 2009. Maar waar is die doelmatigheid op gebaseerd als je steeds meer negatieve geluiden hoort over Gardasil? Is het niet veel doelmatiger om meer geld te steken in voorlichting?

En waarom zijn er nog zoveel zaken onduidelijk? Meisjes van 12 mogen, volgens mij, niet als laboratoriumexperiment worden gebruikt, voor mogelijke risico’s die sowieso niet vaak voorkomen. Baarmoederhalskanker is, in Nederland, zeldzaam, en preventie van zeldzame ziekten is minder nuttig dan het aanpakken van grote gezondheidsrisico’s. Veel meer vrouwen sterven aan borstkanker en hart- en vaatziekten. En wat te denken van overgewicht?


In ons land wordt jaarlijks bij 650 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker gesteld. Het sterftecijfer is sinds 1970 is afgenomen en dat heeft o.a. te maken met een verbeterd bevolkingsonderzoek. Echter, het is bekend dat juist vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen onvoldoende gehoor geven aan de oproep tot het maken van een uitstrijkje: van deze groep heeft minder dan de helft ooit een uitstrijkje laten maken. Is dat misschien een betere insteek om het vaccin budget te besteden?


De vraag is: “Zijn meisjes van 12 zijn proefkonijnen in rijksvaccinatieprogramma een vaccin dat nog niet voldoende is onderzocht op veiligheid? En waarom bij meisjes van 12? En hoe vaak gaan/moeten we vaccineren? De duur van immuniteit die Gardasil biedt is niet bekend (men spreekt over zeker vier jaar) en dat het mogelijk is dat vrouwen meerdere malen gevaccineerd moeten worden. En welke effecten hebben al die vaccinaties keer op keer als er nu al heftige reacties zijn geweest op Gardasil? En wat als blijkt dat de complicaties toch een structureel karakter hebben?Daarnaast biedt Gardasil slechts een beperkte bescherming. Er zijn inmiddels meer dan honderd stammen van het virus bekend en ongeveer dertig daarvan worden overgedragen door seksueel contact. Dat contact kan van alles zijn. Niet alle stammen van het papillomavirus zijn kankerverwekkend. Tot op heden is van zo’n vijftien veelvoorkomende stammen aangetoond dat ze bij hardnekkige infectie kanker kunnen veroorzaken (tegen vier daarvan moet het vaccin van Merck beschermen, tegen twee dat van Glaxo. Het virus gaat niet alleen bij geslachtsgemeenschap over, maar ook via hand en mond. Men moet wel heel preuts zijn om elke overdracht te vermijden. En hoe groot is dan de kans dat een meisje van 12 nog niet seksueel actief is maar al wel het virus heeft? Uit onderzoek van de Amerikaanse autoriteit op het gebied van vaccinaties is gebleken dat Gardasil de kans op het verkrijgen van voorstadia van baarmoederhalskanker met 44.6 % vergroot als het meisje of de vrouw al geïnfecteerd waren met HPV!! En hoe controleren we dat dan? Het is moeilijker iemand te vinden die het virus niet heeft dan wel; een recente Amerikaanse schatting zegt dat tachtig procent van de vijftigjarige vrouwen met het virus besmet is geweest.


Wat is het als veel vrouwen besmet zijn met HPV en slechts weinigen kanker krijgen? Immers alleen een hardnekkige infectie brengt de baarmoederhals zo in de war dat cellen zich ongeremd gaan delen. En kunnen we daar niet beter iets aan doen? Kunnen we met het budget van het massaal inkopen van vaccins niet andere zaken doen die minder risico met zich meebrengt en meer resultaat oplevert? Wellicht zou een het voorkomen van ernstige HPV infecties en het communiceren van signalen meer zoden aan de dijk zetten, dan om jonge meisjes iedere vier jaar met een vaccin in te spuiten dat aluminiumhydroxide bevat en nog niet getest is op kankerverwekkendheid.


De Amerikaanse organisatie Judicial Watch heeft in juni 2008 een rapport uitgebracht gebaseerd op documenten van de FDA over de VAERS-rapportages met betrekking tot Gardasil. De FDA moet deze rapporten van de rechter vrij geven. In rapportages staan 9749 meldingen over reacties na vaccinatie met Gardasil. En wat te denken van de 18 sterfgevallen (misschien zelfs 20 gevallen), meestal veroorzaakt door bloedstolsels, pancreatitis of een anafylactische reactie. Verder bevat het rapport 27 levensbedreigende bijwerkingen, 28 miskramen en 38 gevallen van Guilain-Barre syndroom. Klik hier om die stukken in te zien. (met dank aan de NVKP )

De NVKP heeft overigens een zeer interessant dossier opgesteld.


Gardasil zou de gevaccineerde persoon behoeden voor bepaalde vormen van HPV, die op hun beurt verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor baarmoederhalskanker. Maar is dat wel wetenschappelijk verantwoord bewezen? Gardasil beschermt niet tegen alle vormen van baarmoederhalskanker zoals op de site van Merck te lezen valt, maar vermindert de kans bij enkele vormen van HPV bij de meerderheid van de gevaccineerde vrouwen.


Wij zijn benieuwd wat u besluit, wel of niet vaccineren? Wat ons betreft is dit bericht aanleiding tot een brede discussie. MSD reageerde eerder deze week al op ons eerste, minder positieve bericht over Gardasil en is nog niet met een steekhoudend weerwoord gekomen. Wij nodigen MSD maar ook u, lezer, uit om uw visie te geven op dit onderwerp

6 REACTIES

 1. In de eerste alinea van jullie stuk over wel of niet vaccineren schrijven jullie ‘Die vragen kunnen wij ook niet beantwoorden.’

  Wat mij betreft hadden jullie het daarbij moeten laten. Door nu als semi-autoriteit toch iets te gaan zeggen over zaken waar je eigenlijk het antwoord ook niet op weet draag je enorm bij aan de verwarring.

  Zal een voorbeeld geven: jullie verwarren doelmatigheid met het effect van de publieksvoorlichting, maar doelmatigheid betekend het effect op sterfte door de vaccinatie.

  Nu sterven er jaarlijks zo’n 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Als dat er dankzij de vaccinatie straks nog maar 50 zijn, noem je de vaccinatgie doelmatig. Dat heeft dus helemaal niets met voorlichting te maken, al ben ik het met jullie eens dat goede voorlichting noodzakelijk is, zeker als er vragen blijken te zijn.

  Al is het misschien niet de meest publieksvriendelijke site, via het RIVM kun je in ieder geval objectieve informatie vinden: http://www.rivm.nl/rvp/actueel1/HPV-vaccinatie/ en een deel van de vragen worden daar ook beantwoord.

 2. Om de verwarring niet nog groter te maken: het is niet Gardasil dat in het Rijksvaccinatieprogramma zit maar Cervarix.

 3. Ik vind het wel vervelend dat de uitnodiging tot vaccinatie pas zo’n 2 weken geleden in de bus viel, en de eerste prikdatum (Haarlem) al 3 maart is. Wij hadden graag wat meer tijd gehad om tot een goed overwogen besluit te komen.In eerste instantie dachten wij als het rijk hiertoe besluit zal het wel goed zijn en zaten wij dus op een dikke ja zonder twijfel !Maar de folder die bij de inenting zit geeft alleen de postitieve kant van het verhaal, en als je verdere informatie gaat inwinnen en en de voors en tegens tegen elkaar gaat afwegen dan komt de twijfel.  Op dit moment zitten wij door alle ingewonnen informatie over de inenting en de statistieken tot op heden, in de nee fase en natuurlijk mogen onze dochters meebesluiten over wel of niet inenten. Dus voor nu Nee!

Comments are closed.