Nieuw centrum richt zich op rechten van het kind

0
216

De rechten van het kind staan centraal in het onderwijs en onderzoek van het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA), een nieuw centrum aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Het centrum wordt op vrijdag 3 oktober officieel geopend met een speciale bijeenkomst. Op het programhttp://www.uva.nl/actueel/ma staat onder andere een voordracht van prof. Michael Freeman, hoogleraar English Law aan University College London, over het recht van ieder kind op verantwoordelijke ouders.


Het onderzoek van het CCRA is gericht op het verwerven van kennis en inzicht in de rechten van het kind, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In het onderwijs dragen de onderzoekers van het centrum hun bevindingen over aan studenten en professionals die zich op verschillende terreinen en binnen verschillende disciplines bezighouden met de rechten en belangen van kinderen. Het CCRA wil tevens fungeren als interdisciplinair kenniscentrum, een platform waar mensen uit de theorie – uit verschillende wetenschappelijke disciplines – en de praktijk hun kennis en deskundigheid kunnen uitwisselen, en activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.

Programhttp://www.uva.nl/actueel/ma openingsbijeenkomst

14.00 – 14.30 uur
Ontvangst

14.30 – 15.30 uur
Prof. Michael Freeman, hoogleraar English Law (University College London): The child’s right to responsible parents

15.30 – 16.00 uur
Pauze

16.00 – 16.20 uur
Dr. Coby de Graaf, universitair hoofddocent Privaatrecht: De toenemende belangstelling voor de rechten van het kind: de factoren die leidden tot de oprichting van het CCRA

16.20 – 16.40 uur
Prof. dr. Ted de Boer, emeritus hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking: Kinderrechten en ouderlijke verantwoordelijkheid als thema van onderwijs en onderzoek: de doelstellingen van het CCRA

16.40 – 17.00 uur
Presentatie van de bundel Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (red. Coby de Graaf, Chantal Mak, Fleur van Wijk), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2008.

17.00 uur
Openingshandeling

17.00 – 18.00 uur
Receptie

Tijd en locatie

De openingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 oktober, van 14.00 tot 18.00 uur, in zaal A009, Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam.

De toegang is vrij, mits vooraf aangemeld. Aanmelden bij mw. mr. K.A.M. van der Zon, via e-mail: k.a.m.vanderzon@uva.nl.

Bron: UvA Persvoorlichting