Capaciteit Inspectie voor de Gezondheidszorg

0
233

Kamerstuk, 29 oktober 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO/Adv-2886999

29 oktober 2008

In dit Kamerstuk (zie PDF) informeert minister Klink over hoe de activiteiten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich verhouden tot de haar ter beschikking staande formatie.


Verwijzingen

Capaciteit IGZKamerstuk | 29 oktober 2008 | pdf, 79 kB