Agis koploper bij het inkopen van zorg

0
315

Agis heeft haar zorginkoop het beste op de rit! Dat concludeert de Consumentenbond in een onderzoek naar de kwaliteit van de zorginkoop door zorgverzekeraars. De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd. Agis is erg trots op de uitkomst. Michiel Alkemade, directeur Zorg: “Agis komt als Zorgverbeteraar optimaal tot haar recht”.

Agis zoekt samen met zorgverleners en klanten steeds naar mogelijkheden om de zorginkoop te verbeteren. Transparantie van kwaliteit staat hierbij voorop. De zorginkoop van Agis kenmerkt zich onder andere door samenwerking met zorgaanbieders. Daarnaast werkt de zorgverzekeraar aan het inzichtelijk maken van betere zorg voor verzekerden. Zo spelen verzekerden en hun patientenervaringen een centrale rol in de evaluatie van geleverde zorg. Op basis daarvan worden nieuwe kwaliteitsafspraken gemaakt met bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Onderscheid in kwaliteit
Het onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat de financiele vergoeding die zorgverleners krijgen vaker gebaseerd op kwaliteit, wachtlijsten of klanttevredenheid. Ook Agis neemt deze aspecten mee in de zorginkoop. Zo introduceerde de zorgverzekeraar eind oktober het vernieuwde inkoopbeleid voor fysiotherapeuten. Agis Zorgverzekeringen biedt in 2009 fysiotherapeuten die kwalitatief betere zorg geven, een beloning. Hiermee verbetert Agis de zorg voor de klant. Door de resultaten te publiceren, wordt de zorg inzichtelijk. Zo kan de verzekerde altijd gebruik maken van de meest actuele informatie.


Patientervaringen
Om haar verzekerden de beste zorg te bieden doet Agis onderzoek naar patientervaringen. Directeur Zorg Michiel Alkemade: “Agis onderzoekt die ervaringen met de CQ-index. Patienten worden met een uitgebreide vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen met de zorg. De index geeft informatie over de stand van zaken in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Of zorg over een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld diabetes. Wij gebruiken de uitkomsten om met de zorgverleners afspraken te maken om de zorg voor de patient te verbeteren. Omdat Agis het belangrijk vindt dat verzekerden kunnen zien wat de ervaringen zijn van duizenden andere patienten publiceert Agis de uitkomsten op www.agisweb.nl. Deze informatie kan verzekerden helpen bij de keuze voor een zorgaanbieder”.

Het onderzoek van de Consumentenbond is uitgevoerd in opdracht van ANBO (vereniging voor 50-plussers) en de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF).