Gezondheidskeurmerk schrikt consument af en kan de smaakbeleving beïnvloeden

Gezondheidsclaims en -keurmerken op zuivelproducten kunnen averechts werken voor de producent. Consumenten zijn minder snel geneigd om deze producten aan te schaffen. Tevens kunnen keurmerken de smaakbeleving van de consument negatief beïnvloeden. Dit komt naar voren uit onderzoek van Tjeerd de Groot van de Universiteit Twente. Afgelopen jaar heeft Tjeerd  onderzoek gedaan naar: ‘De invloed van keurmerk, claim en productsoort op de smaak en gezondheidsbeleving van de consument.’ Het onderzoek richtte zich op zuivelartikelen. De aanleiding van dit onderzoek komt voort uit persoonlijke interesse naar keurmerken zoals het ‘Ik Kies Bewust-logo’ (IKB-logo) en het ‘Klavertje vier’ van Albert Heijn. Dankzij de gezondheidstrend die gaande is in Nederland, verschenen de laatste jaren op steeds meer producten een keurmerk en/of claim. Nieuwsgierig heb ik de opkomst van deze keurmerken gevolgd en heb ik geprobeerd de kracht van deze keurmerken in te schatten. Toch bleef hij met een aantal vragen zitten.

Op steeds meer producten zijn ze te vinden: gezondheidsclaims en -keurmerken. Veelgeziene claims zijn ‘versterkt de weerstand’ en ‘goed voor hart en bloedvaten’; de meest bekende keurmerken zijn het ‘Ik Kies bewust’-logo en het ‘Gezonde Keuze Klavertje’van Albert Heijn. Tjeerd de Groot onderzocht onder andere of de aanwezigheid van een keurmerk en/of gezondheidsclaim bij zuivelproducten invloed heeft op het koopgedrag van de consument. Het bleek dat producten voorzien van een keurmerk en een claim de aankoopintentie van consumenten sterk verlaagt.Marketinginstrument
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de aanwezigheid van een gezondheidskeurmerk ten koste kan gaan van de smaakbeleving.
Wat precies de achterliggende reden is voor de daling van de aankoopintentie en smaakbeleving was geen onderdeel van het onderzoek. Zelf vermoedt de onderzoeker dat consumenten keurmerkmoe zijn, of dat ze de keurmerken puur zien als marketinginstrument.

Het onderzoek is uitgevoerd met twee verschillende zuivelproducten (karamelvla en magere yoghurt perzik). Voor beide producten werden vier condities getest (zonder gezondheidsclaim of -keurmerk, met enkel een keurmerk, met enkel een claim, met claim en keurmerk). Als claim werd ‘versterkt de weerstand’ gebruikt. Het keurmerk is speciaal voor de gelegenheid ontworpen, maar is geïnspireerd op het ‘Ik Kies Bewust’-logo. In totaal deden 169 consumenten mee aan het onderzoek.


Bruikbaarheid
De uitkomsten van de studie zijn uniek, verassend en bruikbaar voor meerdere partijen. Hierbij moet worden gedacht aan:

  • Producenten (hoe zet je een keurmerk en een claim op een effectieve manier in? is een keurmerk wel zinvol voor mijn product categorie? hoe werkt een keurmerk in combinatie met een claim?)
  • Consumenten (hoe werken keurmerken en claims? hoe kan ik me wapenen tegen deze beinvloeding?)
  • Overheid (in de discussie die nu gaande is over het invoeren van één keurmerk kunnen de uitkomsten uit deze studie bijdragen aan besluitvorming en kunnen de uitkomsten bijdragen in de communicatie met verschillende belanghebbende partijen).
  • Wetenschap (dit onderzoek biedt een goed fundament voor verder onderzoek, dit is het eerste onderzoek dat ingaat op gezondheidskeurmerken in Nederland en wereldwijd de combinatie tussen claims en keurmerken).

Zeer binnenkort verschijnt er een persbericht op deze site waar in wordt gegaan op de belangrijkste uitkomsen uit het onderzoek. Op 18 december presenteer ik mijn uitkomsten op de Universiteit Twente in Enschede.


Bron: Tjeerd de Groot

Recente artikelen