Ook RAV Brabant-Noord gaat AED-vrijwilligers via sms alarmeren

De Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Noord gaat vrijwilligers alarmeren bij het reanimeren van mensen die onwel zijn geworden. De RAV Brabant-Noord gaat gebruik maken van AED-alert, een systeem waarbij mensen die getraind zijn in het gebruik van een defibrillator een sms-bericht kunnen krijgen als ze zich in de buurt van een slachtoffer van een hartstilstand bevinden.


Directeur Jan Smale van het bedrijf Vivon legt op zijn website uit wat AED-alert is. Zijn onderneming levert defibrillatoren, waarmee schokken worden toegediend, en beheert de website (www.aed-alert.nl). Op die site kunnen de vrijwilligers zich opgeven. AED-Alert is een software pakket dat ervoor zorgt dat via de meldkamer aangemelde burgerhulpverleners en AED’s  worden ingeschakeld om hulp te bieden.

Naast een tijdige alarmering is wellicht het belangrijkste aspect bij een Public Access AED-project de participatie van getrainde burgers.

Wat is AED-Alert?
AED-Alert is een software programma dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. AED-Alert zorgt ervoor dat direct na de
melding bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden.
Het bijzondere aan AED-Alert is dat het onderscheid maakt tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren.
Hierdoor kan iemand die kan reanimeren direct naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten zonder dat hij zelf de AED moet gaan halen of hiervoor iemand moet inschakelen.


Hoe werkt AED-Alert?
Nadat 112 is gebeld wordt vanuit de meldkamer de lekenhulpverlening opgestart. AED-Alert bestaat uit een database met mensen die hebben aangegeven mee te willen werken aan het project en die kunnen reanimeren
en/of defibrilleren. Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat AEDAlert aan het werk. Het selecteert alle mensen die kunnen reanimeren en op een postcode wonen/werken binnen een straal van bijvoorbeeld
500 meter van het slachtoffer. Deze mensen krijgen dan allemaal een sms-bericht met daarin de locatie waar het slachtoffer zich bevindt en de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie.


Tegelijkertijd kijkt het programma welke AED’s zich binnen een straal van bijvoorbeeld 500 meter van het slachtoffer bevinden. Daarna stuurt het programma op dezelfde wijze een bericht aan alle mensen die binnen een straal van 300 meter van elk van deze AED’s wonen/werken. In dit
bericht wordt de hulpverlener opgeroepen om de AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan.
Op deze wijze wordt voorkomen dat er onnodig tijdverlies optreedt doordat er bijvoorbeeld pas door de aanwezigen bij het slachtoffer wordt besloten dat de AED gehaald moet worden of, erger nog, dat er helemaal geen AED gehaald wordt omdat men niet van het bestaan afweet. In het sms-bericht wordt immers de locatie van de AED aangegeven.
Door de scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.


Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt.


In acht van de 25 meldkamers van 112 worden behalve de ambulance ook burgers gewaarschuwd via een paar simpele muisklikken. De vrijwilligers dienen wel een reanimatiecertificaat te hebben, dat ze bijvoorbeeld hebben behaald op een EHBO-cursus.

Recente artikelen