Profielartsen krijgen beschermde titel!

Array

Arts met laptopDe drie KNMG colleges, (CCMS, CHVG en CSG) hebben een gezamenlijke regeling voor de erkenning van “profielen”. Achtergrond van deze regeling is de borging van de kwaliteit van medische vervolgopleidingen, die niet erkend zijn als specialisme en daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen. Inmiddels zijn er acht profielen erkend, te weten: jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde, forensische geneeskunde, sociaal medische indicatiestelling en advisering, beleid en advies en spoedeisende geneeskunde.

De titels die daarbij behoren zijn niet beschermd via de Wet BIG zoals bij de erkende specialistentitels. Dat betekent dat de titels ook door niet-gekwalificeerden artsen gebruikt kunnen worden, ongeacht opleiding of werkervaring. De KNMG vindt dit een onwenselijke situatie en heeft deze titels daarom gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Daarmee zijn de titels privaatrechtelijk beschermd.

Het gaat om de volgende registraties:

  • arts beleid en advies KNMG
  • arts indicatie en advies KNMG
  • arts tuberculosebestrijding KNMG
  • forensisch arts KNMG
  • arts infectieziektebestrijding KNMG
  • jeugdarts KNMG
  • arts medische milieukunde KNMG
  • spoedeisendehulparts KNMG De KNMG zal het gebruik van de titel toekennen aan personen die in het betreffende profielregister staan ingeschreven.  De titel bestaat uit de naam van het profiel met de toevoeging ‘KNMG’. Het is juridisch niet mogelijk om alleen de naam van het profiel te registreren. Dat zou onvoldoende onderscheidend zijn. Er is gekozen voor de toevoeging KNMG omdat daaruit blijkt dat de betreffende profielarts in een binnen de KNMG ingesteld profielregister staat ingeschreven.

Elke geregistreerde profielarts krijgt binnen enkele maanden persoonlijk bericht over zijn of haar registratie. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de registratiecommissies: 030 – 28 23 903.

Bron: KNMG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen