Website Informatie en Verwijs Centrum Koninginnedag Apeldoorn ingericht

De website van het Informatie en Verwijs Centrum Koninginnedag Apeldoorn is ingericht ten behoeve van alle getroffenen en betrokkenen bij de schokkende gebeurtenis van Koninginnedag 2009 in Apeldoorn.
Op deze site vinden bezoekers informatie en uitleg over de psychosociale gevolgen van het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Ook kan men op deze website terecht voor advies hoe om te gaan met de gevolgen ervan. Daarnaast vindt men er belangrijke data, telefoonnummers en links naar relevante instellingen en organisaties.

ivc-koninginnedag-apeldoorn

Deze site is opgericht ten behoeve van alle getroffenen, hulpverleners en andere betrokkenen bij de schokkende gebeurtenis van Koninginnedag 2009 te Apeldoorn. Vrijdag 8 mei vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in het Orpheus Theater te Apeldoorn voor besloten kring. Bloemen kunnen nabij het Canada monument aan de Loolaan gelegd worden.
Dit Informatie en VerwijsCentrum (IVC) Koninginnedag Apeldoorn is een tijdelijk centrum, waar direct getroffenen en hun naasten, alsmede zij die de schokkende gebeurtenis in Apeldoorn op de tv hebben meegemaakt, terecht kunnen met vragen over de emotionele en psychische gevolgen hiervan Ook voor hulpverleners is hier informatie beschikbaar.

Het IVC-Koninginnedag Apeldoorn is bedoeld als aanvulling en ondersteuning van de zorg die in Nederland al bestaat en kan getroffenen informatie geven over de verwerking van de gebeurtenissen en vragen beantwoorden over waar zij terecht kunnen voor hulp.

Geleerde lessen
Ervaringen met eerdere schokkende gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt dat niet alleen de directe chaos van de situatie om een adequate aanpak vraagt, maar dat ook de psychische, lichamelijke en materiele schade op langere termijn intensieve aandacht nodig heeft.
Bij de rampen in Enschede (2000) en Volendam (2001) is een Informatie- en Adviescentrum (IAC) opgericht. Voor de getroffenen betekende dit dat zij met al hun vragen bij één loket terecht konden.
Het IVC-Koninginnedag Apeldoorn volgt een vergelijkbaar concept, zij het dat het niet is ondergebracht bij een gemeente, maar bij Impact, het Landelijk kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het IVC-Koninginnedag richt zich daarbij vooral op zorggerelateerde vragen.

Impact
Impact is opgericht in 2002. Drie ministeries; Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie financieren Impact. Tot het takenpakket horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis op het gebied van psychosociale zorg na rampen, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen van deze ervaring en kennis en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen.

Digitale kennisbank
Om de ervaring en kennis te delen beheert Impact een uitgebreide digitale kennisbank, die te benaderen is via de website van Impact. In deze kennisbank staat een omvangrijke verzameling documenten over het onderwerp psychosociale zorg na rampen. Aan de gebruiksvriendelijkheid is speciale aandacht besteed. De informatie is onder andere bedoeld voor hulp- en zorgverleners, beleidsmakers en bestuurders.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen