ZKN scheidt het kaf niet van het koren, CityKliniek voerde gewoon een logo van ZKN op website

0
270

ZKN-Kandidaat-lid logo misleidend en onwenselijkcitykliniek-zknkl
Maatschappelijke onrust over wantoestanden in privéklinieken en behandelingen door malafide artsen steekt momenteel weer de kop op. De voor de hand liggende reactie is dat de overheid wettelijke maatregelen moet treffen om dat te voorkomen: de burger moet beter beschermd worden tegen ondeskundig medisch handelen in privéklinieken. Het aantal klinieken in Nederland groeit snel en vormt een reeel alternatief voor het ziekenhuis, zeker als het om cosmetische ingrepen gaat. En net als zoveel andere klinieken voerde ook de Citykliniek in Den Haag, een voor de zorgconsument vertrouwenwekkend, logo van ZKN.

Zorgconsumenten hebben behoefte aan zelfstandige klinieken met verzekerde zorg omdat er steeds meer mensen naar deze centra toe gaan. De burger wil keuzevrijheid als zorgconsument. En daarom moeten certificeringsinstellingen helder communiceren en adequaat reageren. Steeds meer zelfstandige klinieken leveren verzekerde zorg waardoor er steeds meer mensen naar deze centra toe gaan. En een ZKN-certificaat moet leiden tot kwaliteitsverbetering en herkenbaarheid voor veilige klinieken Maar functioneert dit systeem wel voldoende?

zkn-kandidaatDe brancheorganisatie van Zelfstandige Klinieken in Nederland. ZKN mag dan sinds vorige maand een uniek overzicht  voeren van kwaliteit in zelfstandige klinieken.  De organisatie verzuimd om helder naar consumenten te communiceren. Om de kwaliteit te waarborgen worden de ZKN-leden getoetst door een onafhankelijk certificeringinstituut. Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit.ZKN-Kandidaat-leden voeren, zonder gekeurd en zonder aan de gestelde criteria te voldoen een  misleidend en onwenselijk logo wat teveel lijkt op dat van gekeurde leden.

Bij de keurmerkprocedure staan de dan wel kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, de veiligheid van de apparatuur, de intake, screening, de behandeling, infectiepreventie, de hygiene, patienttevredenheid en de nazorg centraal. Leden en kandidaat-leden voeren het optisch -bijna identieke- kwaliteitkeurmerk en lijken allen  lid van de brancheorganisatie.

Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen moeten een onafhankelijk instituut jaarlijks een controle uitvoeren bij alle privéklinieken in Nederland. Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit. Kandidaat leden zoals de Citykliniek wekken nog steeds de indruk ook kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren door het voeren van een ZKN- kandidaat lid logo op hun website met alle gevolgen van dien.

zknlogoBij de keurmerkprocedure staan de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, de veiligheid van de apparatuur, de intake, screening, de behandeling, infectiepreventie, de hygiene, patienttevredenheid en de nazorg centraal. Alleen klinieken met een optimale keurmerkkwaliteit komen in aanmerking voor het lidmaatschap van de brancheorganisatie. Maar dat geldt alleen voor klinieken met het logo wat hier links is afgebeeld. En dus is er te weinig verschil met het logo van niet goedgekeurd kandidaat-leden. Een onwenselijke en gevaarlijke situatie

Daar komt bij dat op dit moment onvoldoende bekend is dat er twee logo; van ZKN zijn die veel op elkaar lijken maar niet dezelfde impact hebben. Dat creeert een extra risico voor het probleem van ondeskundige diagnostiek en behandelingen in privéklinieken.

In die omstandigheid leidt een weging van effectiviteit en proportionaliteit tot de conclusie dat andere maatregelen nodig zijn. Betere bescherming tegen de gevaren van ondeskundige medische handelen begint vanzelfsprekend met goed geïnformeerde patienten. Op dit punt richten faalt ZKN en pleiten wij voor een afschaffing van een dergelijk systeem en pleiten wij voor invoring van een verplichten onafhankelijke commissie die structureel en frequent toezicht gaat houden in privéklinieken.  De norm dient patientveiligheid te zijn. Die boodschap dient de Minister nog eens onder de aandacht te brengen in het overleg met partijen in de gezondheidszorg.

Verder moet het bestaand wettelijk instrumentarium beter gebruikt worden om wantoestanden in de priveklinieken aan te pakken. Dat vraagt wel om een gezamenlijk krachtig optreden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie. De Minister moet met de IGZ zorgen voor de capaciteit die nodig is om de bestaande handhavingsinstrumenten maximaal te kunnen benutten. Verder zou ook de strafdreiging in de Wet BIG verhoogd kunnen worden door van overtredingen misdrijven te maken.