ChristenUnie is niet gelukkig met vitrificatie AMC

0
180

Geen eicellen op ‘sociale’ gronden invriezen
eicelDe ChristenUnie is niet gelukkig met de plannen van het AMC om eicellen van vrouwen -naast medische- nu ook op `sociale’ gronden in te vriezen. De partij heeft grote ethische bezwaren bij de plannen en ziet deze, evenals het Rathenau-onderzoeksinstituut, als een indirecte oprekking van het moratorium op embryo-onderzoek. Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Dat is een richting die wij niet op willen.”

En: ,,Het invriezen van eicellen voor deze doeleinden brengt niet alleen medisch-ethische vragen met zich mee, maar ook vragen over de afweging van nut en noodzaak van de inzet van medische technologieen. Deze lijken in de plannen onvoldoende te zijn overwogen, daarom zou nu overgaan op deze risicovolle toepassing niet zorgvuldig zijn.” De ChristenUnie vreest ook voor onvoldoende aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor vrouwen van vijftig die nog kinderen ter wereld brengen.,,Als maatschappij zijn we nog steeds zoekende hoe we werk en opvoeding van kinderen kunnen combineren. Het AMC wekt de suggestie hiervoor dé oplossing te hebben gevonden in het invriezen van eicellen, maar dat is het allerminst,” aldus Wiegman, die vandaag Kamervragen indient bij minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van VWS en minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Bron: ChristenUnie