Persoonlijke voorlichtingssite voor dialysepatiënten van Sint Franciscus Gasthuis

dialysecentrumVanaf juli 2009 biedt het Sint Franciscus Gasthuis dialysepatienten de mogelijkheid om 24 uur per dag vanuit huis persoonlijke voorlichting te krijgen. Zij ontvangen van hun behandelend arts een unieke code en krijgen via een speciale website toegang tot hun persoonlijke website. Hierop vindt de patient informatie over bijvoorbeeld zijn ziekte, medicijnengebruik en behandeling.

Persoonlijke voorlichting
Het Dialysecentrum van het Sint Franciscus Gasthuis is een van de grootste centra voor hemodialyse, zowel regionaal als nationaal. Circa 176 patienten ondergaan drie keer in de week een hemodialysesessie en 25 patienten ondergaan een buikspoeling (peritoneaal dialyse). De persoonlijke website zorgt ervoor dat de patient nog beter is voorgelicht. Iedere patient krijgt zijn eigen persoonlijke website met daarop informatie over zijn ziekte, medicijngebruik, maar bijvoorbeeld ook tips om zijn levensstijl aan te passen. De voorlichting is telkens aangepast aan de situatie waarin de patient zich bevindt. Als de patient bijvoorbeeld in de voorbereidende fase van dialyseren (pre-dialyse) zit, dan verandert de voorlichting als hij eenmaal gestart is met de behandeling.

Voordelen
Uit ervaring weet het Sint Franciscus Gasthuis dat patienten behoeften hebben aan een persoonlijk voorlichtingsprogramma. Diabetes-, long-, maag-, darm- en leverpatienten maken namelijk al gebruik van deze service. Zij ervaren het als een groot voordeel om thuis via internet alle informatie rustig door te nemen op een tijdstip dat het ze schikt. In tegenstelling tot algemene websites krijgen patienten alleen informatie die van toepassing is op hun specifieke situatie. Daarnaast is de informatie uitgebreider en prettig leesbaar, met name door het gebruik van illustraties. In het programma worden ook bepaalde links aangegeven, bijvoorbeeld naar patientenverenigingen. Patienten die niet de beschikking hebben over een computer, krijgen na het spreekuur een geprinte versie mee naar huis. Overigens ontvangt de patient de informatie in eerste instantie altijd mondeling. Persoonlijke contact is en blijft belangrijk.


Persoonlijke voorlichting is een samenwerking tussen the Health Agency en het Sint Franciscus Gasthuis.

Recente artikelen