Zorg2.0 krijgt in Nederland steeds meer aandacht.

0
170

health2con-paris2010In het afgelopen jaar werden veel bijeenkomsten over het onderwerp georganiseerd.Deze bijeenkomsten werden goed bezocht.Mogelijk zit er achter de ‘hype’ een fundamentele verandering van de manier waarop we met gezondheid omgaan.Naar de mening van de NVEH blijft het wel de kunst om de verbinding tussen ‘Health2.0’ en ‘Health1.0’ te realiseren.Dus naast (internet)services van/voor zorgconsumenten en zorgprofessionals apart, steeds meer gezamenlijke initiatieven.

Ook in de Verenigde Staten krijgt het onderwerp veel aandacht.In de afgelopen jaren werden met succes al enkele grote Health2.0 sessies georganiseerd.De initiatiefnemers van deze sessies hebben besloten naar Europa te komen om ervaringen te delen.Dit zal plaatsvinden op 6 en 7 april 2010 in Parijs, Frankrijk.

De NVEH heeft met de organisatie van het congres afgesproken te ondersteunen bij PR van het evenement.

Allereerst nodigen we u (en uw achterban) natuurlijk van harte uit op het congres zelf.

Voor meer informatie: http://www.health2con.com/paris2010

Daarnaast biedt het evenement ruime mogelijkheden voor ondernemers om nieuwe klanten te bereiken.

Bijgevoegde flyer( health2con2010_europe_sponsorship-1) geeft daar meer informatie over.

Tenslotte is de NVEH met o.a. de RVZ en Nexthealth in overleg over een presentatie op het congres

over de Health2.0 ontwikkelingen in Nederland.