Veelheid aan informatie over Nieuwe Influenza A / H1N1 geeft onrust

0
265

Een overzicht van feiten over H1N1
griep-virusIn de media wordt veel geschreven en gesproken over de griep H1N1, ook wel de Mexicaanse griep genoemd. Dit is een voor mensen nieuwe griepvariant en daardoor kan deze voor veel ziektegevallen zorgen (grieppandemie). Wat betekent dit voor mensen? Al deze media aandacht leidt vooral tot onduidelijkheid en onrust. Hieronder een overzicht van feiten VWS op een rij!

Minister Klink heeft zorginstellingen gevraagd noodplannen op te stellen om de zorg voort te kunnen zetten als in het najaar de griep mogelijk een hoogtepunt bereikt. Dit noemt hij de ‘continuïteitsvoorbereiding’: hoe zorgt de zorgaanbieder dat er altijd voldoende personeel aanwezig is zodat de zorg en ondersteuning gegarandeerd blijven? De Minister heeft daar adviezen over opgesteld en laat controleren of zorginstellingen zijn advies opvolgen. Maar er is meer dan de continuïteitsvoorbereiding.Maatregelen bijvoorbeeld om verspreiding van het virus te beperken of te voorkomen. En wat doen zorgaanbieders voor de kwetsbare mensen?

Vaccinatie
Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werkt aan een draaiboek rond de Mexicaanse griep. Wie als eersten in aanmerking komen voor vaccinatie is onder andere afhankelijk van hoe de griep zich ontwikkelt, welke groepen er extra kwetsbaar blijken te zijn voor besmetting en wat de ernst van de ziekteverschijnselen is. Het ministerie van VWS krijgt hierover advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Wat betreft de ‘gewone’ jaarlijkse griepvaccinatie gelden al de indicaties van de Gezondheidsraad. Deze blijven dit jaar ongewijzigd ten opzichte van die van 2008. Dat wil zeggen dat mensen die in 2008 de griepprik kregen, ook dit jaar daarvoor worden uitgenodigd.

Indicaties Gezondheidsraad

Vaccinatie wordt dringend aanbevolen voor patienten met:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • een chronische stoornis van de hartfunctie
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • chronische nierinsufficientie

Vaccinatie wordt aanbevolen voor:

 • patienten die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan
 • personen geïnfecteerd met HIV
 • kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken
 • verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen
 • personen van 60 jaar en ouder, daaronder inbegrepen zij die vóór 1 mei van het jaar volgende op de griepcampagne 60 jaar worden.

Vaccinatie is te overwegen bij:

 • personen met verminderde weerstand tegen infecties
 • verpleeghuisbewoners niet vallende onder de bovengenoemde categorieen.

Hieronder vallen dus alle verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen en bij de specifiek genoemde problematiek (hart/long/suikerziekte e.d.) is het zelfs dringend aanbevolen.

Aandachtspunten

 • Voorkom verwarring tussen de ‘griepprik’ en vaccinatie tegen H1N1. Is het mogelijk beide te combineren?