Directeur Meavita via achterdeurtje weg

0
434

meavitaDe Raad van Toezicht van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) heeft een besluit genomen over de invulling van de topstructuur van de organisatie. In deze structuur komt de functie van algemeen directeur te vervallen. Dit betekent dat de huidige functionaris boventallig wordt. Naar aanleiding hiervan heeft Pieter de Vente besloten om met ingang van 1 oktober jl. zijn functie als algemeen directeur neer te leggen. Pieter zal ook op afzienbare termijn bij HWW Zorg vertrekken.

Tot dat moment wikkelt hij, namens de Raad van Bestuur, een aantal projecten af.