Convenant overgewicht niet succesvol geweest

Paul RosenmollerRosenmöller: zet gezonde jeugd in lokale verkiezingsprogramma’s
Uit de cijfers, verzameld in het eindrapport Convenant Overgewicht dat voorzitter Paul Rosenmöller maandag in het stadion van ADO Den Haag zal presenteren aan minister Ab Klink van Volksgezondheid, blijkt dat het aantal mensen dat te zwaar is de afgelopen vijf jaar is toegenomen.Alle initiatieven van het vijfjarig project Convenant overgewicht hebben nog niet geleid tot een daling van het aantal mensen met overgewicht in Nederland. Maandag tekent Rosenmöller een nieuw contract met de minister voor een nieuw convenant onder de naam Convenant Gezond Gewicht. Hiermee moet Nederland over vijf jaar de gezondste jongeren van Europa hebben.

Nederlandse jongeren zijn over vijf jaar de gezondste van Europa. Dat is de ambitie van Paul Rosenmöller, aanjager van het nieuwe Convenant Gezond Gewicht. Dit nieuwe convenant wordt maandag 23 november tijdens de Nationale Balans Top in Haagse het ADO-stadion ondertekend door Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zo’n 20 partijen uit het bedrijfsleven, de grote steden en het maatschappelijk veld. Rosenmöller roept alle gemeenteraden op om deze ambitie speerpunt te maken voor de komende verkiezingen en een prominente plek te geven in het nieuwe gemeentebeleid.
Het thema overgewicht staat na vijf jaar convenant definitief op de agenda van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. In haar eindrapport stelt het convenant dat het aantal volwassenen met overgewicht zich lijkt te stabiliseren op 52% voor mannen en 41% van vrouwen. ‘Onze grootste zorg gaat uit naar kinderen en jongeren. Daar is nog steeds sprake van een stijgende trend. We moeten alles op alles zetten om een nieuwe generatie van gezonde jongeren te creeren. Met ouders, consultatiebureaus, scholen, voedingsaanbieders, sportverenigingen, etc. Laat dat een speerpunt zijn in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.’ aldus convenantvoorzitter Paul Rosenmöller.

Onder de naam Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG, ondersteunt het convenantbureau de komende vijf jaar gemeenten die samen met publieke en private partijen bouwen aan een gezonde gemeente. Deze aanpak is gebaseerd op het Franse EPODE (Ensemble Prévenons ‘l’Obesité Des Enfants), de methode waarmee inmiddels zo’n 165 ‘villes santés’ het overgewicht drastisch hebben teruggebracht. De ambitie van Rosenmöller is om dit succes in Nederland te overtreffen, zodat Nederland over vijf jaar de gezondste jongeren van Europa heeft. ‘Ik roep het kabinet, met name de minister van Jeugd en Gezin, op om deze ambitie krachtig te steunen. Dan zetten we Nederland echt op de Europese kaart.’

75 JOGG-gemeenten
De JOGG-aanpak kenmerkt zich door een sterke trekker die alle lokale partijen (gemeente, scholen, GGD, sportverenigingen, bedrijven) laat samenwerken aan één gemeenschappelijk doel: een gezonde gemeente voor de jeugd. Het convenantbureau wil dat er in 2015 in Nederland minstens 75 van zulke JOGG-gemeenten zijn.  Almere, Amsterdam Zuid Oost, Eindhoven, Utrecht,Veghel, Woudrichem en Zwolle zijn de eersten die belangstelling hebben getoond. In Zwolle is al een begin gemaakt met deze aanpak. Zo is hier gestart met een grote ‘gezondheidscheck’ onder kinderen. Wetenschappelijk onderzoek, sterk commitment van B&W en publiek-private samenwerking vormen de belangrijkste pijlers van de JOGG-aanpak.

Olympisch Plan 2028
Het streven naar de gezondste jongeren van Europa sluit goed aan op de ambitie van het Olympisch Plan 2028 om heel Nederland op ‘Olympisch niveau’ te brengen. Meer sport en bewegen en een gezond voedingspatroon vormen de basis voor een gezonde leefstijl. Dagelijks een uur gym, gezonde (school)kantines, veilige fietsroutes, voedingslessen, buitenspeelveldjes en voorlichting aan ouders zijn enkele van de concrete maatregelen die het nieuwe convenant voorstelt. Naast de ondersteuning van de JOGG-gemeenten, waarin zo’n 5 miljoen mensen worden bereikt, blijft het nieuwe convenant zich ook richten op het bevorderen van de gezonde keuze in brede zin: op school, op het werk, in de winkels en in de vrije tijd.

Het nieuwe Convenant Gezond Gewicht is een vervolg op het Convenant overgewicht dat in 2005 op initiatief van minister Hoogervorst werd gesloten tussen de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs en acht partijen uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld om de stijgende trend van overgewicht bij volwassenen en kinderen een halt toe te roepen. Onder het voorzitterschap van Paul Rosenmöller hebben de nu 20 convenantpartijen zich de afgelopen vijf jaar ingespannen om de gezonde keuze makkelijk en aantrekkelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het Ik kies bewust logo, de snackwijzer, de gezonde schoolkantine, het Lekker Fit! lespakket voor de basisschool. Deze en nog veel meer goede voorbeelden zijn te zien in de Gezonde Stad van de Toekomst die speciaal voor de Nationale Balans Top is gebouwd.

Partners van het Convenant Gezond Gewicht zijn: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Christelijk Nationaal Vakverbond, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Federatie Nederlandse Vakvereniging, G4 (A’dam, Den Haag, U’trecht, R’dam), GGD Nederland, GroentenFruit Bureau, Jeugd en Gezin, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Vereniging MKB Nederland, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding, MBO-Raad, Ministerie van OC&W, Ministerie van VWS, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlandse Hartstichting, Nederlandse Vereniging van Dietisten, NOC-NSF, PO-Raad, Productschap Tuinbouw, Vakcentrale MHP, Vereniging Inzake Distributie en Diensten door Automaten en Apparaten, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties, Vereniging VNO-NCW, Vereniging voor Waterbedrijven in Nederland, VO-Raad, Zorgverzekeraars Nederland

eindverslag convenant overgewicht 2009(PDF)
Bron: Convenant Overgewicht

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Relevante artikelen

Langetermijnprognose beroerte ‘nogal slecht’

*Medisch Nieuws* Onderzoek & Life Sciences - 24 maart , 2014 - 09:24

18-jarigen: ‘Orgaandonatie, daarover beslis je zelf’

*Medisch Nieuws* - 16 april , 2013 - 11:10