Opstelling Menzis onbegrijpelijk en schadelijk voor patiënt

0
186

preferentizHet is onverantwoord dat een zorgverzekeraar via de media onrust zaait over de ethische aspecten van een onderzoek naar een nieuwe indicatie van een geneesmiddel en daarmee het afgewogen oordeel van deskundigen in twijfel trekt. Zorgverzekeraar Dit leidt tot onrust bij patienten en mogelijk frustratie van het onderzoek. De verzekeraar laadt de verdenking op zich dat kostenoverwegingen belangrijker zijn dan verbetering van de zorg. Een dergelijke actie is fnuikend voor geneesmiddelenonderzoek in ons land en daarmee van de vooruitgang in de zorg.

Volgens Menzis wordt aan deelnemers aan de studie het bewezen werkzame medicijn vinorelbine (Navelbine) onthouden. Het onderzoek is daarom ‘niet zuiver’ aldus Menzis. De verzekeraar eist dat deelnemers die bij Menzis verzekerd zijn uit de studie worden gehaald.

Daarnaast eist Menzis ook al het einde aan het onderzoek naar longkankermedicijn Alimta.Onder auspicien van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) wordt bij 1500 geopereerde longkankerpatienten onderzocht of het middel aanvullende chemotherapie overbodig maakt. Het onderzoek staat onder leiding van de Groningse hoogleraar longziekten Harry Groen.In een reactie noemt de koepel van farmaceutische bedrijven Nefarma de actie van Menzis onbegrijpelijk en schadelijk. Nefarma wijst erop dat het onderzoek door verschillende ethische commissies is goedgekeurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de kwestie in onderzoek.
Aldus Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland, in een reactie op berichten in de media waarin de verzekeraar aangeeft een geneesmiddelonderzoek bij kankerpatienten onethisch te vinden. Dit standpunt is onbegrijpelijk. Het onderzoek is door verschillende ethische commissies goedgekeurd. Dergelijke commissies wegen alle voors en tegens nauwgezet tegen elkaar af voordat zij toestemming geven. Iedere patient die deelneemt aan dergelijk onderzoek wordt nauwkeurig geïnformeerd. Daar komt nog bij dat het onderzoek een initiatief is van een groep gerenommeerde longkanker-specialisten.

Nefarma vindt de opstelling van Menzis niet alleen onbegrijpelijk, maar ook schadelijk. Inhoudelijke bemoeienis van verzekeraars met onderzoek kan ertoe leiden dat het belang van patienten en wetenschap op de tweede plaats komt. Dat schaadt op korte termijn de direct betrokkenen, maar op langere termijn al het onderzoek. De verzekeraar geeft hiermee het signaal af dat de huidige geneesmiddelen voldoende toereikend zijn, terwijl op vele terreinen nog vooruitgang mogelijk is.

Bron: Nefarma