Meeste Amsterdammers positief over gezondheid

grachtenpanden_foto1Dat blijkt uit de resultaten van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2008. De GGD voert dit onderzoek iedere vier jaar uit onder de Amsterdamse bevolking van 16 jaar en ouder. Deze keer is extra aandacht besteed aan bewoners in de krachtwijken en aan de gezondheid van ouderen. Wethouder Marijke Vos heeft vanmiddag het rapport `Zo gezond is Amsterdam’ in ontvangst genomen.

Wethouder Zorg Marijke Vos: `Uit de monitor blijkt dat het iets beter gaat met de gezondheid van de Amsterdammers. Er zijn echter ook grote verschillen tussen stadsdelen te zien, zowel in de lichamelijke gesteldheid als in de waardering die mensen hebben voor hun gezondheid. Dat is niet nieuw maar vergt wel fors onze aandacht. Dankzij deze monitor kunnen we deze trends goed in de gaten houden en alle inzet leveren die nodig is. Nu en in de toekomst.’

Ruim 6.600 Amsterdammers hebben meegedaan aan het onderzoek. Uit alle stadsdelen zijn inwoners benaderd, om zo de stadsdelen onderling te kunnen vergelijken. Ook is er een extra steekproef gedaan onder inwoners van krachtwijken.

De meeste Amsterdammers zijn positief over hun gezondheid. Verder blijkt dat vier op de tien Amsterdammers te zwaar zijn. Een even grote groep beweegt te weinig. Het aantal rokers is gedaald van 33% in 2004 naar 27% in 2008. Bijna de helft van de Amsterdammers heeft psychische klachten. Circa één op de drie is wel eens eenzaam en één op de elf Amsterdammers is zeer eenzaam. Veel Amsterdamse ouderen hebben beperkingen bij het uitvoeren van het huishouden en bij dagelijkse activiteiten als traplopen, aankleden en wassen.

Verschillen tussen stadsdelen Het onderzoek laat zien dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen de stadsdelen. Mensen die in stadsdeel Centrum wonen, voelen zich het meest gezond; bewoners Geuzenveld-Slotermeer en inwoners van krachtwijken ervaren dat veel minder zo. De verschillen tussen de stadsdelen en tussen de krachtwijken en andere wijken laten zich grotendeels verklaren door de samenstelling van de bevolking (geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status en afkomst).

Integrale aanpak, de sleutel tot succes De afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen en sectoren is de sleutel tot een succesvol volksgezondheidsbeleid. Veel gezondheidsthema’s zijn immers met elkaar verweven of vertonen samenhang met andere factoren, zoals opleiding, leefomgeving en inkomen.

G4-gezondheidsenquête
De Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2008 maakt voor het eerst onderdeel uit van de gezamenlijke gezondheidsenquête van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De gezondheidsverschillen tussen de vier steden zijn klein. Amsterdammers zijn iets positiever over hun eigen gezondheid, hebben minder last van overgewicht en bewegen meer dan de bewoners van Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Amsterdammers drinken echter weer meer alcohol en gebruiken meer cannabis.

Onderzoeksrapport en factsheets
Het stedelijk onderzoeksrapport is te downloaden via www.amsterdamsegezondheidsmonitor.nl. Ook zijn via deze site factsheets te raadplegen, met daarin de belangrijkste bevindingen per stadsdeel en over de krachtwijken.