FNV rapport toont aan: gemeenten stellen te lage tarieven thuiszorg

Array

Uit een jaarlijks rapport van de FNV blijkt dat een grote meerderheid van de gemeenten nog altijd voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Goede kwaliteit zorg kost minstens 24,50 euro per uur, zegt Abvakabo FNV. Slechts 28 gemeenten hanteren een tarief van minstens 22 euro.

Abvakabo FNV maakt zich al langer zorgen over de thuiszorg. De invoering van de WMO en de aanbesteding van de huishoudelijke zorg hebben geresulteerd in een veelvoud van schrijnende problemen. De te lage tarieven die gemeenten hanteren hebben de positie van de werknemers en de kwaliteit van de zorg sterk achteruit doen gaan. Ontslaggolven bij thuiszorgorganisaties, die geen kwalitatieve huishoudelijke hulp kunnen leveren voor de gestelde bedragen, zijn het verontrustende gevolg. Clienten, veelal ouderen, hebben hun vertrouwde hulp verloren. Ook zijn schoonmaakbedrijven op de zorgmarkt verschenen, bij wie de signaleringsfunctie vaak ontbreekt. Een prijzenslag levert op de korte termijn wellicht een voordeel op voor de gemeenten, maar op de langere termijn pakt het funest uit voor zowel het personeel in de zorg als de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.

Resultaten

  • In dit onderzoek is gevraagd naar de maximumtarieven die gemeenten aanhouden. Uit de resultaten blijkt dat slechts 28 gemeenten (14,3 procent) een maximumtarief van minstens €22,- voor huishoudelijke hulp I hanteren.
  • Langlopende contracten creeren rust en meer zekerheid bij de betrokken instellingen, medewerkers, clienten en gemeenten zelf. De meeste gemeenten binnen het onderzoek hebben een contract van twee jaar afgesloten (60,2 procent). Deze bevatten veelal de optie tot tweemaal een verlenging van het contract met een jaar. Verder volgt uit de resultaten dat gemeenten in 2010 met gemiddeld 7 instellingen een contract hebben afgesloten.
  • De meeste gemeenten geven aan dat er geen schoonmaakbedrijven zijn betrokken bij de uitvoering van de huishoudelijke hulp (82,4 procent). 10 gemeenten hebben wel direct met een schoonmaakbedrijf een contract afgesloten. 8 gemeenten geven aan dat zij wel thuiszorginstellingen hebben gecontracteerd, maar die hebben vervolgens een deel van het werk via onderaanneming aan schoonmaakbedrijven doorgecontracteerd.
  • Slechts 44,8 procent van de gemeenten heeft criteria ten aanzien van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in het bestek opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat gemeenten weinig aandacht hebben voor de positie van flexwerkers; slechts 6 gemeenten (4,5 procent) hebben in dit verband criteria opgenomen. 11,9 procent van de gemeenten heeft geen kwaliteitseisen in het bestek opgenomen.

De FNV Vakcentrale doet jaarlijks onderzoek naar het beleid van gemeenten in haar Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg. De resultaten van de monitor worden dinsdag 16 februari op verschillende locaties in Nederland gepresenteerd.

Rapport Tarieven voor huishoudelijke hulp

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen