Verloskundigen regio Walcheren moeten kostendekkend kunnen werken

Door de fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen is het voor de verloskundigen in Walcheren niet verantwoord om op een veilige wijze thuisbevallingen uit te voeren, aangezien de dichtstbijzijnde spoedpoli te ver verwijderd is. Om de verloskundige zorg toch in de eerste lijn te houden en niet in een vroegtijdig stadium over te moeten dragen aan de (duurdere) tweede lijn, reist de verloskundige mee met de zwangere, om vervolgens de bevalling te begeleiden in de verloskundige poli van het ziekenhuis. Dit heeft als gevolg dat de verloskundige meer tijd kwijt is per bevalling. Minister Klink reageerde de kamervragen van het Kamerlid Langkamp (SP) over het bericht dat de extra kosten die verloskundigen maken in de regio Walcheren niet vergoed worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (2010Z01363)
Middels een tariefverzoek hebben de betreffende verloskundigen, mede namens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en Zorgverzekeraars Nederland aan de Nederlandse Zorgautotiteit (NZa) verzocht om deze extra tijd te vergoeden door een opslag op het tarief voor deze groep verloskundigen.

Bij dit tariefverzoek is echter enkel ingegaan op de meerkosten die de ontstane situatie met zich meebrengt voor de verloskundigen. Uit het tariefverzoek bleek niet dat de huidige tarieven zoals deze in landelijk beleid zijn vormgegeven voor deze specifieke regio niet kostendekkend zijn voor de totale praktijk. De tarieven voor verloskundige zorg zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden. Er zullen altijd praktijken zijn die meer of minder inkomen genereren dan dit landelijke gemiddelde, op basis van externe factoren.

De NZa ontving tijdens de afwikkeling van het tariefverzoek signalen uit andere delen van het land waar soortgelijke knelpunten zich voordoen bij verplaatste thuisbevallingen. De aangedragen oplossingen weken hierbij onderling af. Voor de NZa is dit een bevestiging dat het afgeven van individuele tarieven hier niet de juiste oplossing is, maar dat bekeken moet worden in hoeverre het landelijk beleid ruimte moet gaan bieden om dergelijke knelpunten op te vangen. De NZa zal om die reden in overleg met betrokken partijen op korte termijn een (technisch) overleg starten.

Het beleid van VWS is erop gericht om de mogelijkheid tot thuisbevallen te handhaven. Er kunnen zich echter situaties voordoen waar dit niet verantwoord is. Daarbij kan het gaan om risico’s in de medische of sociale sfeer (ongeschikte of onveilige thuissituatie), maar ook om geografische factoren. Dit laatste doet zich voor, zoals in Walcheren, waarbij de reisstijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te lang zou zijn, mochten zich onverhoopt complicaties voordoen. In die, enkele, gevallen geldt dat de zwangere vanwege de keuze van haar woonplaats moet worden ontraden om thuis te bevallen.

Bron: VWS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen