275 Co-assistenten sociale geneeskunde in Utrecht

Array

Dit studiejaar lopen 275 vijfdejaars medische studenten een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde van vier weken. Dat zijn er ongeveer 25 per maand. Zij doen dat bij circa 150 begeleiders, werkzaam bij tientallen GGD’en, consultatiebureaus, arbodiensten, militaire zorginstellingen, beleidsinstanties, verpleeghuizen, instellingen voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang en tal van andere instellingen waar sociaal geneeskundigen werken.

De studenten waarderen het co-schap in hoge mate, soms zelf hoger dan klinische co-schappen.  Naast een verplicht co-schap lopen tientallen studenten geneeskunde ook nog een keuze co-schap of wetenschappelijke stage op het terrein van de sociale geneeskunde of de Public Health in het algemeen.

Deze informatie gaf Julius-onderwijscoördinator Public Health en sociaal geneeskundige Elly de Leeuw op maandag 22 maart tijdens de jaarlijkse Van Geunsbijeenkomst voor co-schapbegeleiders. Van Geuns was een van de eerste artsen in de18e eeuw die pleitte voor meer hygiene. Op 22 maart namen circa vijftig co-schapverleners deel aan de genoemde nascholingsbijeenkomst. Prof. Jet Smit en prof.dr. Guus Schrijvers hielden lezingen over recente ontwikkelingen. In werkgroepen kwam men bijeen om ervaringen uit te wisselen over het begeleiden van co-assistenten Sociale Geneeskunde.

Op 1 april 1994 liepen de eerste twee Utrechtse studenten een co-schap sociale geneeskunde, dat toen  nog twee weken duurde. De onvolprezen assistent onderwijscoördinator Marijke van Straaten had dat toen georganiseerd. Zij doet dan nog steeds. Maar nu dus voor 275 studenten.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen