Experts bespreken op 8 april bezuinigingsvoorstellen van ambtenaren

Op donderdag 8 en vrijdag 9 april vindt het Nationale Congres Volksgezondheid plaats. Op donderdag van 14.00 – 15.15 uur vindt een workshop plaats voor ca. 200 experts over de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen, die onlangs naar  buiten kwamen.  Zowel de voorstellen voor de curatieve zorg als voor de chronische zorg komen aan de orde.  De oud-directeur van de Nederlandse Public Health Federatie Marieke van der Waal en prof.dr. Guus Schrijvers leiden deze workshop.

Drie onderwerpen komen aan bod:
1.  Gaan we in tijden van bezuinigingen juist wel door met zorginnovaties (zie ook het bericht elders op deze site over
30 juni) of zien wij die als luxe en franje?
2.  Gaan we marktwerking nu begraven of juist niet?
3.  Welke zorgkosten komen als eerste in aanmerking voor overheveling van de collectieve lastendruk naar de individuele lastendruk?  Huisartsconsulten? Medicatie? Ouderenzorg?  Schrijvers stelt bij dit derde punt  het Duitse model voor de Awbz ter discussie, waarbij de zorgverzekeraar geen relatie meer heeft met de zorgaanbieder, maar alleen met de verzekerde. Wilt u naar deze workshop en naar dit congres waarvoor zich reeds honderden deelnemers aanmeldden? Surf dan naar www.ncvgz.nl lees het uitvoerige programma en meld u aan.