Diabetesvereniging Nederland onderzoekt uitvoering Zorgstandaard

0
332

Hoe ervaren mensen met diabetes de zorg die ze krijgen?
Diabetesvereniging Nederland (DVN) onderzoekt hoe mensen met diabetes de ontvangen zorg ervaren. Dit gebeurt via de Diabetes Zorgmonitor. DVN meet met de vragenlijst of de zorg voor mensen met diabetes aansluit bij de richtlijnen die de zorgverleners en patienten samen hebben afgesproken, samengevat in de Zorgstandaard. Wat betreft de zorg voor diabetes type 2 kan DVN de onderzoeksresultaten vergelijken met de resultaten van de Diabetes Zorgmonitor 2008. De totaalresultaten diabeteszorg worden tijdens het DVN-jubileumcongres van 5 november gepresenteerd.

De Diabetes Zorgmonitor is iets anders opgezet dan in 2008. Nieuw is bijvoorbeeld dat deze ook ingevuld kan worden door mensen met diabetes type 1. Verder krijgt iedereen die meedoet aan de enqu(ee)te een aantal adviezen, die gebaseerd zijn op de gegeven antwoorden. DVN gaat dit keer ook op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Mensen die meedoen, wordt gevraagd of ze aanvullend geïnterviewd willen worden. Via de enqu(ee)te, die bereikbaar is via www.diabeteszorgmonitor.nl, kan iedereen met diabetes aangeven hoe de zorg in zijn specifieke situatie is geregeld. DVN wil de Diabetes Zorgmonitor jaarlijks laten uitvoeren om te zien of de (ervaring van) zorg vooruit gaat.

Verbetering zorg zaak van patient en zorgverlener samen
In 2008 is de Diabetes Zorgmonitor voor het eerst uitgevoerd, toen specifiek voor diabetes type 2. DVN was bezorgd over de resultaten. Maarten Ploeg, directeur DVN: “Uit de cijfers bleek dat de zorgstandaard op belangrijke momenten niet wordt uitgevoerd. Dat betekent dat onze achterban onnodig complicaties ontwikkelt. De kwaliteit van leven is hier in het geding.” Met de nieuwe vragenlijst wil DVN kijken of de situatie is verbeterd. DVN gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek in onderhandelingen met betrokken partijen als zorgverleners en zorgverzekeraars omtrent verbetering van de zorg. Tegelijkertijd motiveert DVN de patient met de uitkomsten om mondig te zijn en te vragen om de zorg die daadwerkelijk nodig is.

Resultaten Zorgmonitor 2008
In 2008 was de Zorgmonitor alleen in te vullen door mensen met diabetes type 2. 34 procent van alle respondenten had geen zorgplan; het plan met alle behandeldoelen voor diabetes. Eén op de vier patienten kende de eigen streefwaarde voor bloedglucose niet en 18 procent wist niet wat de HbA1c-waarde is (gemiddelde bloedglucosewaarden gedurende de laatste zes tot acht weken).
85 procent van de respondenten werd jaarlijks uitgebreider onderzocht, maar ogen, nieren, voeten, hart en vaten, bloedwaarden en spuitplaatsen werden niet altijd standaard onderzocht. Bovendien werd bij 55 procent van de patienten het behandelplan niet aangepast, hoewel er bij onderzoeken al wel was aangetoond dat hun streefwaarden niet gehaald werden.

Diabetesvereniging Nederland (DVN)
DVN behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een beter leven. Het motto is: ‘Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen’. De vereniging helpt mensen met diabetes een normaal en actief leven te leiden door voortdurend te pleiten voor betere diabeteszorg bij overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners. Zij biedt mensen met diabetes voorlichting, educatie, informatie en organiseert tal van activiteiten. DVN heeft ruim 58.000 leden en is daarmee de grootste patientenvereniging van Nederland.
Meer informatie is verkrijgbaar via www.dvn.nl, mijndvn.nl, www.dvnwinkel.nl, www.sugarkids.nl en www.diabetesforum.nl.
De DVN Diabeteslijn (033) 463 05 66, is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar (‘s nachts alleen bij nood).

Bron: DVN