Ziekenhuis Bernhoven begeleidt Q-koortspatiënten met chronische vermoeidheid

Veel patienten kampen na Q-koorts met ernstige chronische vermoeidheid, welke grote impact heeft op hun leven. Het is voor hen belangrijk te leren omgaan met deze vermoeidheid. Nieuw is dat de longartsen en internisten in ziekenhuis Bernhoven samenwerken met de klinisch psychologen. Zij begeleiden de patient bij het leren omgaan met de vermoeidheid. Vanaf 29 juni aanstaande kunnen chronisch vermoeiden na Q-koorts terecht op een speciaal spreekuur.

Chronische vermoeidheid
De patienten met chronische vermoeidheid maken, na verwijzing van de huisarts, een afspraak met de longarts of de internist. De arts onderzoekt, onder andere door middel van vragenlijsten, de oorzaken van de vermoeidheid. Een multidisciplinair team, bestaande uit een longarts, internist en een klinisch psycholoog, kijkt naar de begeleiding die past bij de patient. De behoefte van de patient is daarbij leidend en cognitieve gedragstherapie behoort tot de mogelijkheden.

Wie kunnen terecht op het Q-koorts spreekuur?
Er zijn drie groepen Q-koorts patienten te onderscheiden.
De eerste groep heeft acute Q-koorts en komt normaliter bij de huisarts. Met de juiste medicatie zal deze groep redelijk snel herstellen.
De patienten met chronische Q-koorts worden opgevangen door een multidisciplinair team bestaande uit een microbioloog, een internist, een cardioloog en een longarts. Zij bespreken wekelijks de patienten die last hebben van chronische Q-koorts en stellen een behandelplan op.
De derde groep patienten kampt met chronische vermoeidheidsklachten. Deze laatste twee groepen kunnen terecht op het speciale Q-koorts spreekuur van ziekenhuis Bernhoven. Het aantal nieuwe Q-koortsgevallen neemt momenteel af maar de groep patienten met chronische Q-koorts zal toenemen.

Aanmelden
Patienten kunnen, na verwijzing van huisarts, terecht op het Q-koorts spreekuur.

De polikliniek is gevestigd op de locatie Oss van ziekenhuis Bernhoven en bereikbaar op telefoonnummer 0412 – 621808. Afspraken vinden overdag of één keer in de drie weken op dinsdagavond plaats op de locatie Oss.