Ramadan en medicijngebruik

De meeste stromingen binnen de islam zien het innemen van medicijnen als verbreken van het vasten. De meest vergaande uitleg is dat alle substanties die het lichaam binnendringen -behalve lucht- het vasten doorbreken. Dit zou betekenen dat ook lokale toepassingen zoals oog- of oordruppels niet gebruikt kunnen worden. Andere stromingen gebruiken geen middelen die het maag-darmkanaal passeren en als “voedend” kunnen worden beschouwd. Zij accepteren bijvoorbeeld wel het gebruik van inhalers overdag.

Ondanks de heldere vrijstelling die de Koran biedt, doen geneesmiddelengebruikers toch graag mee met de ramadan. Zowel religieuze als sociale motieven spelen daarbij vaak een rol. Gevolg is vaak dat ze naar eigen inzicht het medicijngebruik aanpassen. Dit kan leiden tot onnodige gezondheidsrisico’s. Voorbeelden hiervan zijn onnodige bijwerkingen als gevolg van een te hoge dosering in een keer of herhaalde infecties als gevolg van het innemen van een gehalveerde hoeveelheid antibiotica per dag. Ook het strikt volgen van een voorgeschreven regime kan problemen opleveren in combinatie met vasten.

Vanaf half augustus begint het vasten al rond 4.30 en eindigt rond 21.00 uur. Dat betekent dat mensen gedurende de ramadan maar ongeveer 8-10  uur hebben om de medicatie in te nemen. Dit vraagt om goede begeleiding door de apotheek en een tijdige start.Om u te helpen bij de voorbereiding een overzicht met handige links. We wijzen hierbij in het bijzonder op de website www.ramadan-medicijngebruik.nl en op de nieuwe cursus van Practinet over dit onderwerp: www.paopractinet.nl.

Recente artikelen