Onderzoek UMCU naar babysterfte bevestigt doel College Perinatale Zorg

0
295

Verlaging van de babysterfte vraagt om adequate maatregelen en intensieve samenwerking in de verloskundige keten. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMC Utrecht dat vandaag online gepubliceerd is in het British Medical Journal. Het College Perinatale Zorg in oprichting (CPZ io), onderschrijft deze conclusie.

De Volkskrant en NRC wijdden op 3 november artikelen aan het onderzoek. Zie het artikel uit de Volkskrant: Babysterfte hoog door falend systeem.

De babysterfte in Nederland is relatief laag, maar hoger dan in de ons omringende landen. Het onderzoek van het UMC Utrecht gaat hier nader op in en geeft een aantal mogelijke oorzaken die aanleiding geven tot verder onderzoek. Verlaging van de babysterfte vraagt onder andere om een verbetering van samenwerking en risico-inschatting in alle onderdelen van de verloskundige keten.

Verbeteringen
In de discussie geven de onderzoekers de volgende mogelijkheden:
• Verbeteren van de bewaking rond de bevalling.
• Verbeteren van het transport bij noodgevallen.
• Verbeteren van de informatieoverdracht tussen professionals in de keten.
• Ontwikkeling van een beter systeem van risico-inschatting in de gehele verloskundige keten.

Advies Stuurgroep
Het onderzoek sluit aan op het advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte (januari 2010). In dat advies zijn deze en tal van andere aanbevelingen opgenomen die de babysterfte en de gevolgrisico’s van zwangerschap en geboorte voor moeder en kind moeten verlagen. Het CPZ io, waarin alle betrokken beroepsgroepen en ActiZ zijn verenigd, onderschrijft het belang van dit onderzoek en de bevindingen. Het CPZ io heeft tot taak deze aanbevelingen te implementeren en ziet er de bevestiging in van zijn belangrijke taak.

Bron: ActiZ