Artsen houden te weinig rekening met emoties patiënt

0
293

Een derde van de Nederlanders vindt dat er in de zorg te weinig aandacht is voor de patient. Bovendien twijfelt een kwart van de bevolking soms om naar de huisarts te gaan uit angst om niet serieus genomen te worden, waarbij ruim twintig procent zich bij de huisarts of specialist niet vrij voelt om alle vragen te stellen. Dit blijkt uit de Nationale Zorgbarometer van zorgverzekeraar VGZ in samenwerking met Blauw Research. Een derde van de Nederlanders heeft bovendien het gevoel dat specialisten bij de informatieoverdracht te weinig rekening houden met de emoties van de patient en een kwart heeft dit gevoel ook bij huisartsen.
Toch zijn Nederlanders niet alleen maar negatief over de zorg. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat ruim zes op de tien Nederlanders vindt dat huisartsen goed luisteren naar de patient en bijna de helft is diezelfde mening ook toegedaan over specialisten. Nederlanders zijn sowieso positiever over huisartsen en specialisten dan over de zorg in het algemeen. Persoonlijk contact lijkt dus van groot belang bij de mate van tevredenheid.

Samenwerking in de zorg blijft een punt van aandacht. Jeanette Horlings-Koetje, Directeur Zorginkoop en Contractmanagement bij VGZ: “Vier op de tien Nederlanders en de helft van de mensen die veel zorg nodig hebben, vinden dat er onvoldoende samenwerking is in de zorg. Dat zijn cijfers die er niet om liegen. Voor ons reden te meer om onze inspanningen op het gebied van ketenzorg door te zetten en ook op andere gebieden samenwerking in de zorg te stimuleren.”

Meer mantelzorg nodig, minder mantelzorgers beschikbaar
Driekwart van de Nederlanders heeft de verwachting dat mantelzorg steeds belangrijker wordt, maar de meerderheid (57%) denkt wel dat er steeds minder mensen zijn die de rol van mantelzorger op zich willen nemen. Een kwart van de Nederlanders (24%) verwacht er alleen voor te staan als ze ernstig ziek worden, vooral mensen die veel zorg nodig hebben (35%). Ruim de helft (54%) van de Nederlanders vindt dat er instanties moeten zijn om alles te regelen als iemand voor langere tijd ziek is. Een groot deel van de Nederlanders zegt wel bij ziekte een beroep te kunnen doen op familie (62%), de partner (61%), of vrienden (49%). Vrouwen denken vaker een beroep op vrienden te kunnen doen dan mannen, die meer hulp verwachten van hun zorgverzekeraar (44% vs. 36%).

“Mantelzorg blijft een vaak ondergewaardeerd maar cruciaal onderdeel van de zorg in Nederland”, aldus Horlings-Koetje. “Om in kaart te brengen hoe Nederlanders over mantelzorg denken, starten we vandaag – op de dag van de mantelzorg – met een themaonderzoek. Op www.nationalezorgbarometer.nl kan iedereen zijn mening over mantelzorg achterlaten.”

Zorg zoeken
Een meerderheid van de Nederlanders (53%) weet waar ze terecht kunnen voor de zorg die ze nodig hebben. Voor één op de vijf (19%) is dit echter niet duidelijk. Bijna een kwart (23%) van de Nederlanders heeft wel eens een vraag over de eigen gezondheid waarmee ze niet weten waar ze terecht kunnen. Ook heeft een derde het gevoel in de zorg van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Een groot deel van de Nederlanders zoekt dan ook zelf informatie op als ze iets willen weten over hun gezondheid. De helft van de Nederlanders gaat op zoek naar informatie over klachten voordat ze bij een arts zijn geweest, 53% zoekt ook naar informatie na een artsenbezoek. Jongeren geven vaker dan gemiddeld aan dat ze niet weten waar ze met vragen over de zorg terecht kunnen (38% vs. 23%). Dit verklaart deels waarom zij ook vaker dan gemiddeld zelf op zoek gaan naar informatie voordat ze naar de huisarts gaan (67% vs. 50%).

De Nationale Zorgbarometer
De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van Zorgverzekeraar VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Vanaf 10 november, de dag van de mantelzorg, start een onderzoek naar de mantelzorg in Nederland. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl.

Bron: VGZ

Vorig artikelMantelzorgers in het zonnetje op 10 november
Volgend artikel350 Kinderen staan op tegen kanker
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.