Kennis over veilige zorg nu niet goed in praktijk gebracht

Erasmus Universiteit Rotterdam Oratie Prof.dr. J. Klein
Oratie:`Tussen de modder van de praktijk en de schone wetenschap’
Leerstoel:  Veiligheid in de Zorg
Datum: 26 november 2010 16:00
Locatie:  Lloydzaal van het Scheepvaart en Transport College, Lloydstraat 300 te Rotterdam.
Faculteit : instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)

Veilige zorg vereist wetenschap
De uitvoering van zorg moet een wetenschappelijke basis krijgen. Dat stelt prof.dr. Jan Klein in zijn oratie Tussen de modder van de praktijk en de schone wetenschap. In de zorg is veel nieuwe kennis ontwikkeld, maar deze kennis kan niet gestructureerd in de praktijk worden gebracht. Om dit te verbeteren is opleiding en training aan medici, artsen, directies en leidinggevenden vanuit wetenschappelijke instellingen noodzakelijk. Daarnaast is samenwerken tussen alle zorgprofessionals van belang. De winst op termijn zal groot zijn: een veilige zorg. Klein aanvaardt op vrijdag 26 november 2010 de bijzondere leerstoel `Veiligheid in de zorg’ bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn rede gaat Klein in op het grote contrast tussen de successen van biomedisch onderzoek en het haperen van de uitvoering van zorg. Het biomedisch onderzoek heeft in de afgelopen twintig jaar geweldige therapieen opgeleverd in de vorm van nieuwe tests, nieuwe medicijnen en nieuwe techniek. Toepassing van de nieuwe therapieen vraagt een stijgend aantal gezondheidsprofessionals die getraind zijn op dit specifieke terrein. Patienten met complexe aandoeningen zien uiteindelijk een groot aantal behandelaars, vaak verspreid over verschillende afdelingen en organisaties. Natuurlijk heeft deze ontwikkeling gezondheidswinst opgeleverd voor veel patienten, maar de explosie van kennis heeft plaatsgevonden in een systeem dat niet in staat is om dat op te vangen.

Patienten en andere belanghebbenden betalen hiervoor een hoge prijs. Het aantal patienten van ziekenhuizen dat overlijdt of blijvende schade oploopt door potentieel vermijdbare oorzaken is fors. Ondanks het feit dat veiligheid in de zorg nu bijna een decennium hoog op de nationale en internationale agenda staat en er vele initiatieven zijn ontplooid om de veiligheid te verhogen, is onduidelijk of de veiligheid van de patient beter is dan voorheen.

Voorafgaand aan de oratie wordt het symposium ‘Patient veilig, hoe doen we dat?’ georganiseerd door het Erasmus MC. Meer informatie en aanmelden: www.hetcongresbureau.nl.