Apanta-ggz te Veldhoven ontvangt LPGGz Ster

Goede kwaliteit en duurzaamheid van zorg is belangrijk. Clienten en familie in de ggz hechten daar veel waarde aan. Daarom heeft het LPGGz op 18 januari 2011 voor het eerst sterren uitgedeeld. Kwaliteitsterren voor de beste zorgaanbieder in de ggz, verdeeld in vier categorieen. In de categorie Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg heeft Apanta-ggz, te Veldhoven deze prijs tijdens een feestelijke uitreiking in de Sterrenwacht te Utrecht in ontvangst mogen nemen.

Apanta-ggz is een tweedelijns ambulante ggz-instelling voor mensen met psychische klachten en helpt clienten hun klachten effectief aan te pakken met aandacht voor een betere kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Er wordt gewerkt vanuit een persoonsgerichte aanpak, met aandacht voor de levensloop en omgeving van de client.

Apanta is het Griekse woord voor `ontmoeting’ en `samenkomen’. Apanta-ggz helpt de client zichzelf te leren kennen in een veilige omgeving.

De LPGGz ster wordt uitgereikt aan de instelling die het best scoort op de gebieden keuzevrijheid, goede informatie, adequate bejegening en het oordeel van client of de behandeling geslaagd is. De LPGGz heeft via een onafhankelijk onderzoekbureau data vergeleken tussen 184 instellingen. In de categorie Ambulant kwam Apanta-ggz als beste naar voren.