Dierenartsen nemen verantwoordelijkheid in antibioticumgebruik

0
219

Het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij is te hoog. Dierenartsen, verenigd in de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), weten dat maar al te goed. Daarom is in 2009 al begonnen met een pakket maatregelen om dit gebruik terug te dringen. De KNMvD wil samen met de overheid en de voedselproducerende sector bouwen aan vermindering van antibioticumgebruik.

Antibiotica zijn relatief goedkoop en het toepassen ervan in de veehouderij is voordeliger dan het doen van noodzakelijke aanpassingen aan huisvesting en bedrijfsvoering. Gevolg hiervan is dat door het gebruik van antibiotica de kans op antibioticaresistentie groter wordt, waardoor meer risico bestaat op onbehandelbare infecties bij mens en dier. De Nederlandse dierenartsen tonen hun verantwoordelijkheid bij de terugdringing van het antibioticagebruik. Dat is te lezen in het rapport van de KNMvD ‘De Dierenarts: in belang van mens en dier’. In het NRC-Handelsblad van afgelopen zaterdag werd gemeld dat dierenartsen nog steeds te veel antibiotica toedienen en er op vele manieren financiele belangen bij hebben. De KNMvD erkent deze problematiek, en wil samen met de overheid en de voedselproducerende sector bouwen aan vermindering van antibioticumgebruik.

De KNMvD kan dit niet alleen. Want wat niet in het artikel naar voren komt is dat dierenartsen in hun verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid tegen grenzen aanlopen. Anders dan collega’s in de humane gezondheidszorg werken zij in een sterk competitieve en economisch gedreven omgeving waar algemene belangen zoals volksgezondheid regelmatig in conflict komen met bedrijfseconomische belangen. Tegen deze economische belangen in, probeert de KNMvD het belang van de volksgezondheid te verdedigen. De dierenartsenorganisatie heeft juist daarom in 2009 het initiatief genomen voor de instelling van een diergeneesmiddelenautoriteit, die onafhankelijk toezicht moet houden op vooral het antibioticumgebruik.

Dierenartsen willen heel graag vanuit een onafhankelijke en deskundige positie hun maatschappelijke taken vervullen. Tot nu ontbreekt er helaas regelgeving om die onafhankelijke positie te borgen. De KNMvD is daarom samen met de overheid en de voedselproducerende sectoren aan het bouwen aan een helder kader waarbinnen de dierenarts inhoud kan geven aan zijn maatschappelijk zo belangrijke rol. Dit in het belang van zowel mens als dier.
Om dit te realiseren heeft de KNMvD onder andere de volgende actiepunten aan de overheid en de voedselproducerende sectoren voorgelegd om afspraken over te maken:
1    De maatschappelijke taken van de dierenarts worden duidelijk vastgelegd, in wettelijke en in private kwaliteitssystemen.
2    Er komt een adequate controle op de naleving van de regelgeving door dierhouders en dierenartsen, zodat misstanden worden aangepakt en binnen de beroepsgroep kenbaar worden gemaakt.
3    De wetgever borgt de door de KNMvD vastgestelde normen voor de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg.

In het politieke Algemeen Overleg over dierziekten, dat aanstaande woensdag wordt gehouden, zullen deze punten aan de orde komen. De KNMvD vertrouwt erop dat deze zullen worden gesteund door de Tweede Kamer en Staatssecretaris Bleker en dat dierenartsen hierdoor de zo door hen gewenste maatschappelijke positie geborgd zullen zien.

Bron: Pauw, Sanders, Zeilstra & Van Spaendonck

Vorig artikelNieuwe pacemaker is MRI-bestendig
Volgend artikelHooikoorts kost 7 miljoen per jaar
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.