Steeds meer patiënten met chronische aandoening bij fysiotherapeut

Een steeds groter deel van de patienten bij de fysiotherapeut komt voor behandeling van een chronische aandoening. Daardoor wordt meer fysiotherapeutische zorg vergoed vanuit de basisverzekering. In 2006 was dit nog 22,5%, in 2009 nam dit toe tot 27%, zo blijkt uit cijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ).

“Nederlanders krijgen vaker en op steeds jongere leeftijd een chronische aandoening”, stelt NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels. “Dit is ook terug te zien in de LiPZ-gegevens: de gemiddelde leeftijd van patienten met een chronische aandoening is gedaald van 61 naar 59 jaar.” In 2006 werd nog 35% van de fysiotherapeutische zorg gegeven aan patienten met een chronische aandoening, in 2009 is dat toegenomen tot 41%. De afgelopen jaren werd bijna tweederde van deze zorg vergoed via de basisverzekering – het eerste deel van de behandeling valt onder de aanvullende verzekering of betalen patienten zelf. “Fysiotherapie kan een zinvolle behandeling zijn bij bijvoorbeeld osteoporose, revalidatie na een hartinfarct of vervanging van een kniegewricht. Doordat steeds meer patienten met een chronische aandoening de fysiotherapeut bezoeken, blijven de uitgaven die binnen de basisverzekering worden besteed aan fysiotherapie toenemen.”

Vergoeding behandeling fysiotherapie
Fysiotherapie wordt in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen en patienten met een aandoening die voorkomt op de lijst van ‘aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven’, vormen daarop een uitzondering. Kinderen krijgen minimaal negen behandelsessies vergoed. Volwassenen met een aandoening die voorkomt op de lijst, kregen tot 2011 de behandeling vanaf de tiende sessie vergoed. Sinds 1 januari 2011 krijgen ze vanaf de dertiende sessie de behandeling vergoed. Ilse Swinkels: “De overheid wil hiermee een besparing realiseren van 30 miljoen euro. Op basis van de LiPZ-gegevens van 2009 schatten wij deze besparing op 28 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een verder toenemende vraag naar fysiotherapie. Dat patienten nu vanaf de dertiende sessie de behandeling vergoed krijgen, betekent niet per definitie dat de patient zelf de eerste sessies moeten betalen. Het merendeel van de patienten is namelijk aanvullend verzekerd en fysiotherapie valt hier eigenlijk altijd wel binnen. Het is dus vooral een verandering in de financieringsstroom: wat eerst in de basisverzekering viel, valt nu in de aanvullende verzekering.”

LiPZ
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). LiPZ is een landelijk representatief netwerk van extramurale praktijken voor fysiotherapie, voor oefentherapie Cesar en Mensendieck, en voor dietetiek. Therapeuten registreren binnen dit netwerk gegevens over de zorg die zij leveren. Alle zorg, ook de niet-verzekerde zorg, aan de hele patientenpopulatie wordt geregistreerd. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, de Nederlandse Vereniging van Dietisten en Zorgverzekeraars Nederland. LiPZ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Bron: NIVEL

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen