SlaapApneu KwaliteitsScore maakt zelfmanagement mogelijk

0
401
De Slaap Apneu Kwaliteits Score (SAKS) is een uniek hulpmiddel om de kwaliteit van leven te bepalen van apneupatienten (Apneu Magazine maart 2011). Door online vragenlijsten in te vullen en enige eenvoudige testen uit te voeren, wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van leven van de OSAS-patient. In een aantal stappen van informatie bundelen en weergeven wordt het eindverslag gemaakt over “de klachten dag en nacht”, over “de leefstijl” en over “comorbiditeit”. Door informatie te bundelen wordt de patient geinformeerd (uitvoerige toelichting op individuele scores). De SAKS werkt als een trechter met een zeef: de uitkomst is overzichtelijke stroom geordende informatie. De patient bepaalt je zelf wat hij met die informatie doet. Zelfmanagement wordt gestimuleerd. Zelf ingrijpen bijvoorbeeld door de leefstijl te veranderen of hulp zoeken. De pro-actieve zorgconsument produceert met behulp van de SAKS informatie over zichzelf, voor anderen (zoals de huisarts) en wordt daarom ook wel “prosument” genoemd. De gegroepeerde informatie voor overleg met de huisarts wordt de “prosument-brief” genoemd.
De diagnose slaapapneu is met polysomnografie met zekerheid te stellen. Het duurt echter vaak jaren voordat de diagnose ook echt gesteld wordt. Slaapapneu wordt vaak niet herkend. Niet door de dokter, niet door de patient zelf. Een serie van probleempjes of problemen die niets met elkaar te maken lijken te hebben, vormen de basis. Wie denkt er nu aan dat suikerziekte, concentratieproblemen en hoge bloeddruk dezelfde oorzaak kunnen hebben als overgewicht en vermoeidheid? Vele tienduizenden mensen lopen vele jaren rond met onbegrepen klachten, blijkt uit onderzoek van de Stichting Apneu Research.  Als er op tijd behandeld wordt kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. De patient doet zijn best om normaal te functioneren maar de kwaliteit van leven wordt ; het functioneren wordt beperkt. Er is veel verzuim onder apneupatienten.  Slaapapneu is een sluipmoordenaar.
Voor meer informatie zie www.slaapapneutest.nl

[1] De SlaapApneu KwaliteitsScore (= Sleep Apnea Quality Score, SAQS)
is een innovatief product van Prestar | Veranderen in (leef)stijl
[2] Filosofie achter de Slaap Apneu Kwaliteits Score. Maak zelf je situatie inzichtelijk en informeer je dokter.
Bart Dikkeboer, arts in Apneu Magazine maart 2011.
Slaapapneu kent vele gezichten