Mobile Healthcare Industry Summit 2011- Verslag van de eerste middag

0
237

Marco Mohwinckel, Healthcare Innovation, Janssen Pharmaceuticals

Toekomstvisie op gezondheidszorg en de rol van de farmaceutische industrie

Mohwinckel brengt aan de orde de overbekende vraag en zorg voor de toekomst: de eisen voor betere kwaliteit van zorg, voor meer mensen, tegen lagere kosten voor de maatschappij. De diverse scenario’s die passeren als mogelijke oplossing zijn de overwinning van de technologie, één verenigd Europa, het voorop stellen van welzijn, alles op zijn beloop laten (laissez faire) of alleen de schijnwerper op de kwetsbare. Van al deze scenario’s verwacht Mohwinckel het minst van één verenigd Europa. Waarop uit de zaal de reactie komt, met of zonder Griekenland.

Voornoemde scenario’s vormen onderdeel van een matrix, waarin kansen en wensen zijn opgenomen per scenario. De uitkomst van die matrix duidt op een verandering van een supply gedreven gefragmenteerde markt van zorgverleners naar een vraag gestuurde markt van zorgafnemers. Voor een farmaceutische industrie een behoorlijke omslag, want wat anders dan de behandeling van de patient kunnen die leveren?

Daarbij komt dat de farma-industrie steeds meer te maken krijgt met strikte regelgeving en toenemende overheidsmaatregelen. Mohwinckel ziet de veranderingen als volgt voor de farma-industrie:

 • Van Blockbusters tot Nichebusters
 • Het aangaan van de uitdaging een balans te vinden tussen kwaliteit, kosten en toegankelijkheid van de zorg
 • Een minder belangrijke rol in de zorg voor het geneesmiddel
 • Verschuiving naar resultaat gericht werken ten opzichte van behandelen
 • Het ontwikkelen en testen van nieuwe business modellen

Farma 3.0, de toekomst,  is volledig gericht op “outcome”, met een uitbreiding van de focus, niet langer op alleen de behandeling, maar verschuivend naar service en diensten. Voor farmaceutische bedrijven is mHealth een platform voor deze verschuiving, en vooral dan in de vorm van éénrichting verkeer naar de patient.

Of de farma-industrie een katalysator kan zijn bij het implementeren van mHealth, daarvoor pleit Mohwinckel door te adviseren dat anderen gebruik kunnen maken van:

 • de geweldige kennis op het gebied van specifieke ziekten
 • het begrip van het zorgstelsel en de regelgeving
 • de toegang tot en de verdiepte inzichten op breed klantgericht terrein, of het nu patienten, zorgverleners, medische professionals, verzekeraars of anderen zijn

Mohwinckel houdt een pleidooi om de farmaceutische industrie te betrekken in de ontwikkeling van mHealth, het klonk bijna als een roep om aandacht.

 

Moira Mackenzie, Telecare Development Manager SCTT/NHS Scotland

Ondersteund wonen & telehealthcare in Schotland

In 2006 is in Schotland een start gemaakt met telehealth en telecare programma’s. Een investering van £20 miljoen is gedaan om de diverse benaderingen mogelijk te maken. Van kleine tot middelgrote projecten werden lokaal en regionaal gestart.

Bijna 44.000 mensen hebben de afgelopen vijf jaar een telecare service ontvangen, waarvan tenminste 4.000 dementie patienten met een geschatte besparing van £78 miljoen.

Om dit te realiseren is initieel gebruik gemaakt van eenvoudige technieken, varierend van rook detectoren tot GPS tracking systemen voor patienten. Met gebruik van bepaalde technieken werden ook de mensen met een verhoogd valrisico geïdentificeerd, waarna maatregelen werden genomen om valincidenten te voorkomen.

Het gebruik van telecare technieken heeft bij 74% van de zorgverleners geleid tot minder stress, 93% van de gebruikers voelde zich thuis veel veiliger.

Belangrijkste leermomenten van de afgelopen vijf jaar:

 • Het is een complex verander management proces, dat veel tijd, inspanning en resources vraagt
 • Techniek kan een significante rol spelen in het omvormen van de zorg diensten, maar de dienst moet voorop blijven staan.

Het vervolg traject start in 2012, het Scottish Assisted Living Programme. Met als doel om tenminste 10.000 deelnemers te bereiken.

 

Tijdens diverse ronde tafel discussies is gesproken over de toekomst van mHealth. Eén van de topics was mHealth als eco-system, een geïntegreerd zorgstelsel, waar mHealth in alle elementen van zorg en welzijn een rol speelt. Over de rol van de farmaceutische industrie in mHealth was men duidelijk, investering in de vorm van fondsen (geld). Interessant was de opmerking dat bij veel medische professionals argwaan leeft ten aanzien van de farma-industrie, wat zou kunnen leiden tot remmende factoren bij de implementatie van mHealth.

Over de uitrol van telehealth care vraagt men zich af wat het verschil is tussen implementatie in stedelijke gebieden of platteland regio’s. Het vermoeden bestaat dat de appreciatie op het platteland hoger is dan in stedelijke gebieden. Dit zou bias kunnen geven met betrekking tot de resultaten uit Schotland.

 

David McCarron, Director EMEA Healthcare

Verbetering van de zorg met gebruik van mHealth

De noodzaak tot nieuwe zorg modellen is evident. De uitdagingen liggen bij de mobiele zorgverleners, in het geval van McCarron inderdaad de zorgverleners die op het platteland werken of in gebieden als Afrika.

De EMEA applicaties reiken van data verzameling en analyse, informatie en opleiding, training en beoordeling tot  diagnostiek en epidemie controle.

De definitie van mHealth volgens de Alliance van de Verenigde Naties luidt: the use of mobile devices in health solutions.

Een mooi voorbeeld van mHealth in de praktijk  is het volgen van zwangeren in een ver afgelegen regio in India. In een ander gebied van India, de regio rond Hyderabad, is mHealth vooral gebruikt om de communicatie tussen de medische professionals te faciliteren. Uitwisseling van gegevens op electronische manier, in plaats van het papieren transport

De belangrijkste conclusies uit het verhaal van McCarron zijn:

 • De perfecte storm heeft mHealth nodig, waarmee hij bedoelt dat dit de enige weg is om de zorg van de toekomst aan te kunnen
 • Het is van belang dat het gebruikers model eerst vastgesteld wordt, voordat er naar een technische oplossing wordt gezocht. Die ene oplossing hoeft niet in alle situaties te werken
 • Voor het bereiken van duurzame en verkoopbare oplossingen is het van belang om resultaten te meten en documenteren
 • Er dient een beleidsstructuur vastgesteld te worden

McCarron sluit af met de opmerking dat eenvoudige oplossingen een grote impact kunnen hebben.

Sebastian Cuvelier Mussalian, Engineering Consultant, Team Consulting, UK

Knelpunten bij de integratie van draadloze techniek in medische producten

Een belangrijk aspect waaraan bij mHealth applicaties nogal eens aan voorbij wordt gegaan is de regelgeving. Zowel de FDA als de EU zijn bezig om richtlijnen te definieren. Bij het ontwerp van een applicatie kan het bijzonder veel verschil uitmaken onder welke regelgeving de toepassing valt.

Mooi voorbeeld dat Mussalian noemt is een iPhone die met een chip verbonden bloed glucose kan meten, of een chip die de glucose meet en de data alleen doorgeeft aan de iPhone. Dit maakt het verschil tussen het werkelijk  een medical device zijn van de iPhone of alleen maar een ondersteunend product.

Niet alleen heeft dit enorme impact op de kosten van een product, maar ook op de doorlooptijd van ontwikkeling tot marktintroductie.

Vorig artikelGeneesmiddelen in Miljoenennota: plussen en minnen
Volgend artikelMSD sluit zich aan bij wereldwijde strijd om levens van vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling te helpen redden
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.