Welzijnswerkers protesteren op Coolsingel tegen aanbesteding

Dit is een origineel bericht van SMDD
Protest van welzijnswerkers tegen aanbesteding welzijnswerk
Rotterdamse welzijnswerkers maken zich grote zorgen over de plannen van de gemeente Rotterdam om het welzijnswerk met ingang van 2013 te gaan aanbesteden. De kwaliteit van de dienstverlening, en daarmee de sociale kwaliteit van Rotterdam wordt hiermee enorm aangetast. Bij aanbestedingen gaat het meestal om de laagste prijsaanbieder: zoveel mogelijk diensten voor zo min mogelijk geld.
Met name de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zullen daaronder het meest lijden. Aanbestedingen in de thuiszorg, taalaanbieders, re-integratieaanbieders hebben laten zien hoe organisaties op prijs kapot werden geconcurreerd ten koste van duizenden werknemers en even zo vele hulpbehoevende clienten. Een experiment in de deelgemeente Charlois met aanbesteding van het welzijn heeft onlangs per direct geleid tot het ontslag van alle medewerkers van de welzijnsinstelling.

Protest tegen de plannen om het welzijnswerk & zorg met ingang van 2013 aan te besteden
De plannen leiden inmiddels tot grote zorg en onrust bij bewoners en welzijnswerkers.
Om aandacht te vragen voor deze zorgen protesteren welzijnswerkers, bewoners en gebruikers van Welzijn op woensdagochtend 12 oktober van 9.00 tot 9.30 uur voor het stadhuis.
Daarna zal een deel van de aanwezige werknemers en bewoners de zorgen kenbaar maken tijdens de commissievergadering waar dit onderwerp staat geagendeerd.

Bron: ANP Perssupport