NVZ: privacy hindert uitwisseling zorginformatie

Array
Dit is een origineel bericht van NVZ

Het evenwicht tussen het handhaven van maximale privacy en het optimaal toegankelijk maken van medische informatie is zoek. Dat zegt directeur Margot van der Starre van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in reactie op het rapport “Staat van de Gezondheidszorg 2011” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), dat op 24 oktober is verschenen.

EPD geblokkeerd
De NVZ onderschrijft de conclusie van de IGZ dat de informatie-uitwisseling binnen en tussen zorginstellingen beter kan en moet. Daarom betreurt de brancheorganisatie het dat de Eerste Kamer dit voorjaar de wet op het Elektronisch Patienten Dossier heeft geblokkeerd, met name vanwege het privacyaspect. ‘Een landelijk EPD had het mogelijk gemaakt informatie tussen zorgverleners op een eenduidige manier uit te wisselen’, aldus Van der Starre, ‘wij hadden liever gezien dat er met het EPD levens gered waren. Het was dé kans geweest om de informatieoverdracht in ingewikkelde zorgprocessen te stroomlijnen. Daarom ondersteunen wij het initiatief van enkele organisaties voor een doorstart van het EPD’.

Oplossingen
Ziekenhuizen zullen op basis van het IGZ-rapport keuzes moeten maken welke zaken op het gebied van informatie-uitwisseling zij met voorrang gaan oppakken. De NVZ wijst erop dat ziekenhuizen hebben laten zien degelijke oplossingen breed in te kunnen voeren. Twee voorbeelden van bewezen succesvolle projecten zijn de Surpasschecklist, die gehanteerd wordt bij operaties, en het Apotheek Service Punt (ASP). Beide worden in het IGZ-rapport beschreven en inmiddels breed toegepast. Margot van der Starre: ‘Veel ziekenhuizen hebben deze voorbeelden overgenomen. Zorgvuldige, tijdige en juiste informatieoverdracht is letterlijk van levensbelang. Net als in het VMS-Veiligheidsprogramma ondersteunt ICT ook hier het verbeteren van het proces’.

Standaarden
De IGZ houdt in de Staat van de Gezondheidszorg een pleidooi voor standaardisatie van informatie-uitwisseling, inhoud, terminologie en techniek. De IGZ zal de minister daarom verzoeken een commissie in te stellen om deze standaarden te bepalen. De NVZ vindt dat niet ver genoeg gaan. ‘Het ontwikkelen en toepassen van deze standaarden moet wat ons betreft zo snel mogelijk in gang worden gezet’, aldus Van der Starre.

Bron: ANP Perssupport
Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen