Depressiviteit bij dwarslaesie beter begrepen

0
1163

Veel dwarslaesiepatienten hebben last van angst en een depressieve stemming, ook na een jaar revalideren. Om hier beter op te kunnen inspelen is de Sint Maartenskliniek een onderzoek gestart. Het blijkt dat patienten die flexibel weten om te gaan met hun doelen in relatie tot hun aandoening, minder angstig en depressief zijn.

Flexibiliteit versus persistentie
Bekend was al dat angst en depressie in dwarslaesie weinig te maken hebben met de ernst van de aandoening. Nieuw aan dit onderzoek is dat voor het eerst aangetoond is dat flexibiliteit in het stellen van doelen samenhangt met angst en depressie. Dwarslaesiepatienten die in staat zijn doelen los te laten en zich te orienteren op nieuwe levensdoelen ervaren veel minder angst en depressie. Flexibiliteit in het omgaan met doelen is daarom heel positief. Persisterende deelnemers geven aan vast te houden aan eenmaal gestelde doelen. Uit het onderzoek blijkt dat persistentie niet samenhangt met angst en depressie. De onderzoekers hebben de resultaten gepresenteerd op het European Spinal Psychologists Association (ESPA) congres in Barcelona.

Vervolgonderzoek
Behandelaars en onderzoekers voeren een vervolgonderzoek uit waarbij over een langere tijd gekeken wordt hoe angst en depressie zich ontwikkelen bij deze patientengroep. De inzichten over de rol van flexibiliteit hierin helpt om vorm te geven aan de  psychologische behandeling van  mensen met een dwarslaesie.

Aan het onderzoek deden 130 patienten mee die in de afgelopen tien jaar behandeld zijn in de Sint Maartenskliniek. Deelnemende patienten vulden een uitgebreide vragenlijst in. Met die vragenlijst werden kenmerken van de dwarslaesie, symptomen van pijn en vermoeidheid, en zelfstandigheid in het dagelijks functioneren gemeten. Ook hebben de wetenschappers een groot aantal psychologische variabelen gemeten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van Lankveld, senior onderzoeker, tel.024-365 9499, of Tijn van Diemen, GZ psycholoog tel 024-6659598.