Zorgverzekeraar CZ publiceert kwaliteitslijst voor chirurgie ernstig overgewicht

Array

Zorgverzekeraar CZ koopt in 2012 bij 5 van de 24 ziekenhuizen/ZBC’s die chirurgie bij ernstig overgewicht aanbieden, deze zorg niet meer in. CZ publiceert op donderdag 24 november 2011 een overzicht met prestaties.van ziekenhuizen op het gebied van bariatrische chirurgie; chirurgie die als doel heeft het gewicht te verminderen, zoals een maagband of een omleiding van de dunne darm.
Die lijst is te vinden op http://www.cz.nl/consument/zorgadvies/zorg-zoeken-en-vergelijken/ziekenhuizen-vergelijken/beste-zorg-bariatrie
Volgens CZ blijven de vijf ziekenhuizen die volgend jaar geen contract krijgen op dat gebied te ver achter bij de CZ normen voor goede zorg.  Twee ziekenhuizen hebben in reactie op de uitvraag van gegevens aangegeven vanaf 2012 te stoppen met deze behandeling. Acht ziekenhuizen worden door CZ aanbevolen omdat zij voor een operatieve behandeling van patienten met ernstig overgewicht aan alle hoge normen van CZ voldoen.

De kern van de contractering van CZ komt er op neer dat het hele proces rondom de bariatrische zorg goed geregeld moet zijn en dat blijkt uit de indicatoren die CZ heeft meegenomen. Er worden onder meer hoge eisen gesteld aan de indicatiestelling; het is van belang dat er een uitgebreid voortraject is waarin kritisch gekeken wordt of iemand voor zo’n operatie in aanmerking komt. Verder kijkt CZ naar het aantal operaties en chirurgen per behandellocatie en het aantal operaties per chirurg. Ook is gekeken naar de typen bariatrische ingrepen die worden aangeboden en de aanwezigheid van een multidisciplinair team (bestaande uit een bariatrisch chirurg, een internist, dietist, psychiater/psycholoog en een obesitas verpleegkundige) dat het voor- en nabehandelingstraject begeleidt. Een goed nabehandelingstraject is van groot belang voor het daadwerkelijk realiseren van een blijvend gewichtsverlies bij deze ingrepen.

Vijf geen contract
CZ kwam vorig jaar in oktober voor het eerst met een overzicht voor borstkankerzorg. De publicatie van de lijst heeft veel stof doen opwaaien en CZ’s selectief inkoopbeleid heeft veel partijen in beweging gebracht. Volgens bestuurvoorzitter Wim van der Meeren worden er nu flinke stappen gezet als het gaat om transparantie en verbetering van kwaliteit en doelmatigheid. Van der Meeren: ‘Het afgelopen jaar hebben tal van ziekenhuizen aangegeven zich meer te focussen op waar ze goed in zijn en besloten met een aantal behandelingen te stoppen. Die concentratie is hard nodig en komt nu gelukkig op gang. Bij bariatrische chirurgie zie je dat een beperkt aantal ziekenhuizen dit nog aanbiedt maar dat er daarvan toch vijf niet aan onze minimumeisen voldoen. Onze lijst is geen statische lijst, voor volgend jaar zullen we de criteria weer opnieuw onder de loep nemen en wellicht de lat nog wat hoger leggen.’

Druk op de ketel nodig
Zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid voor het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van zorg, de druk op die rol neemt toe en er is ook haast geboden. Aan de ene kant worden patienten zich meer bewust van het feit dat er verschil is. Zij willen openheid over die verschillen en advies bij hun keuze. Aan de andere kant heeft de zorgverzekeraar een rol om de kwaliteit te bevorderen en de stijging van de zorgkosten te beperken. CZ neemt die rol serieus en gelukkig focussen ook steeds meer ziekenhuizen op waar ze goed in zijn.

Meer mensen bellen voor advies
De nieuwe prestatielijst is te vinden op http://www.cz.nl/consument/zorgadvies/zorg-zoeken-en-vergelijken/ziekenhuizen-vergelijken/beste-zorg-bariatrie. Ook is op deze website meer informatie te vinden over de gehanteerde criteria. Voor persoonlijk advies over onder meer kwaliteitsverschillen, wachtlijsten, second opinions en vergoedingen kunnen verzekerden terecht bij de verpleegkundigen van CZ Zorgadvies, tel. 013-5949110. Het afgelopen jaar verminderde het aantal mensen dat naar CZ belde om sneller terecht te kunnen voor behandeling; het aantal mensen dat belde voor advies over kwaliteitsverschillen nam enorm toe.

bron: CZ

 

————-

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen