Henk van Vliet vertrekt bij NZa

De heer drs. Henk van Vliet heeft in goed overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit besloten de NZa te verlaten.

Dit na een carrière van 30 jaar bij de NZa, waar hij de laatste jaren als raadsadviseur werkte, en zijn rechtsvoorgangers Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en College tarieven gezondheidszorg (CTG). Hij heeft met veel plezier en inzet voor deze organisaties gewerkt.
De heer Van Vliet gaat aan de slag als ZZP-er om op die manier zijn steentje te blijven bijdragen aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg voor de patient.

bron: Ned. Zorgautoriteit